Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 | 1 | 266-279

Article title

Możliwości doskonalenia jakości w procesie obsługi klienta w instytucji finansowej

Content

Title variants

EN
The potential for improvement in the quality of customer service in a financial institution

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Na podstawie analizy literatury i danych z przeprowadzonych badań w Firmie X w artykule przedstawiono korzyści wynikające z wysokiej jakości obsługi klienta. Omówiono przebieg procesu obsługi klienta i znaczenie, jakie mają w tym procesie klienci wewnętrzni i zewnętrzni. W artykule wskazano również przykłady działań doskonalących, których zastosowanie w badanej instytucji finansowej umożliwiłoby podniesienia jakości obsługi klienta.

Year

Volume

3

Issue

1

Pages

266-279

Physical description

Contributors

 • Prof. nadzw. dr hab. inż., Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
 • Mgr inż., doktorantka na specjalności Zarządzanie i Systemy Produkcyjne, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

References

 • Brown S.A. (2000), Customer Relationship Managment. A Strategic Imperative in the World of E-Business, John Wiley&Sons, New York.
 • Brown S.A. (2003), Strategiczne podejście do klienta, PWE, Warszawa.
 • Deming E.W. (1986), Out of the Crisis, Cambridge University Press.
 • Hamrol A. (2005), Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa.
 • Kawecka-Endler A. (2004), Organizacja technicznego przygotowania produkcji – prac rozwojowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Krzepicka A. (2011), Czynniki decydujące o trwałości relacji z klientami, [w:] Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.), Oficyna Wyd. SGH, Warszawa.
 • Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F. (2005), Zarządzanie jakością żywności ujęcie technologiczno-menadżerskie, WN-T, Warszawa.
 • Marczewska R., Mazur A. (2009), Rola klienta w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie” nr 53.
 • Materiały i dokumentacja Firmy X.
 • Moss B. (1992), Quality Customer Service, Butterworth-Heineman, Londyn.
 • Nowak K. (2009), Dobry zespół osiąga niemal wszystko, „Rzeczypospolita. Rzecz o Biznesie” nr 5.
 • PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością – Podstawy terminologii.
 • PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością – Wymagania.
 • Prussak W. (2003), Zarządzanie jakością. Wybrane elementy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Rabiej P. (2000), Kurs na CR, „Businessman Magazine”.
 • Siodmok H. (2007), Customer Relationship Management jako koncepcja kształtowania wartości w układzie klient-przedsiębiorstwo, [w:] Przedsiębiorstwo. Wartość zarządzania, Suszyński C. (red.), PWE, Warszawa.
 • Tucker F.G. (1983), Creative Customer Service Management, „International Journal of Phisical Distribution”, vol. 13.
 • Witek J. (1999), Jakość obsługi klienta w aspekcie zarządzania firmą usługową, Katedra Marketingu Uniwersytet Szczeciński, http://mup.pomocprawna.info, dostęp na dzień 8.02.2012 r.
 • Ziemski S. (1964), Przydatność prakseologiczna aparatury pojęciowej dlaposzczególnych dyscyplinnaukowych, PWN, Wrocław.
 • www.profes.com.pl, dostęp na dzień 12.02.2012 r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9930b3b3-0266-48d6-83a6-2e72ea58acaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.