Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 487 | 273-282

Article title

Wsparcie przedsiębiorstwa w kryzysie oraz ponownego rozpoczęcia działalności gospodarczej w aspekcie Polityki Nowej Szansy

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem publikacji jest analiza procesu wsparcia powtórnego uruchamiania działalności gospodarczej w kontekście programu Polityka Nowej Szansy. Realizując cel, autor wskazał związek pomiędzy kryzysem, jaki może wystąpić w przedsiębiorstwie, a wsparciem, jakie mogą uzyskać przedsiębiorcy w ramach przeciwdziałania sytuacji zagrożenia. Zagadnienia te zostały powiązane z procesem przeciwdziałania niepowodzeniom gospodarczym firm sektora MŚP oraz z ponownym rozpoczynaniem działalności przez osoby, które zlikwidowały firmę w wyniku niepowodzenia. Na podstawie zaprezentowanych rozważań autor publikacji wskazał, że zastosowanie narzędzi Polityki Nowej Szansy w procesie edukacji przedsiębiorców może pozwolić na przygotowanie ich do identyfikacji przyczyn i symptomów potencjalnych zagrożeń dla przetrwania ich przedsiębiorstwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie oraz do korzystania z form wsparcia dla przedsiębiorców ponownie uruchamiających działalność gospodarczą.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9931146a-341e-493a-98ba-9af6aee413f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.