Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(20) | 67-95

Article title

„Biblioteki w ogniu wojny” – wybrane aspekty działalności bibliotecznej w Islamskiej Republice Afganistanu

Content

Title variants

EN
“Libraries in the Fire of War” – Selected Aspects of Library Activities in the Islamic Republic of Afghanistan

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie losów książnic na terenie Afganistanu i omówienie współczesnych aspektów pracy w nich. Przeanalizowane zostaną czynniki wpływające na pracę bibliotekarzy po upadku reżimu Talibów oraz działalność różnych instytucji międzynarodowych i afgańskich zajmujących się odbudową struktur bibliotecznych w Islamskiej Republice Afganistanu, ze szczególnym uwzględnieniem roli polskich sił zbrojnych. Oprócz współczesnych aspektów pracy bibliotekarzy w tym kraju zostanie przedstawiona specyfika korzystania ze zbiorów przez kobiety. Przybliżone zostaną także zbiory i działalność biblioteczna w wybranych książnicach Islamskiej Republiki Afganistanu, m.in. w Afgańskiej Bibliotece Cyfrowej.
EN
The aim of the article is to present the fate of libraries in Afghanistan and to discuss contemporary aspects of work at those libraries. The author analyzes the factors affecting librarian work after the fall of the Taliban regime and the activities of various international and Afghan organizations dealing with the rebuilding of library structures in the Islamic Republic of Afghanistan, with particular emphasis on the role of the Polish Armed Forces. Apart from the modern aspects of the work of librarians in Afghanistan, the specifics of using the collections by women is also presented. Collections and library activities in selected libraries in the Islamic Republic of Afghanistan, including Afghan Digital Library, are described.

Contributors

 • Zakład Bibliotekoznawstwa Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • [1] Afghan Cultural House [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://ach.af/library.
 • [2] Afghanistan Book House – ABH [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cw4wafghan.ca/sites/default/files/attachments/pages/abh-brochure-english.pdf.
 • [3] Afghanistan Centre at Kabul University. Nation Building through Information [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://acku.edu.af/New-acku/wp-content/uploads/2014/02ACK U-Brouchure.pdf.
 • [4] AREU – The Afghanistan Research and Evaluation Unit. Library [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.areu.org.af/ContentDetails.aspx?ContentId=16&ParentId=16.
 • [5] AUAF – The American University of Afghanistan. Library Collections [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: https://www.auaf.edu.af/academics/library/library-collections/.
 • [6] Books for Asia. Afghanistan [online]. The Asia Foundation. 09.2010. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cw4wafghan.ca/sites/default/files/attachments/pages/bfaafghanistan_final_2010.pdf.
 • [7] Books With Wings Manual for Volunteers and Recipients [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: https://docs.google.com/document/d/1dEq1B4TfvcDF7-8-RVWNgbdXdvtUbPBwnVHSRIUHtzY/edit.
 • [8] Central Library of Kabul University [online]. [Data dostępu: 1.07.2014].Dostępny w World Wide Web: http://ku.edu.af/en/page/9146/9150.
 • [9] Civallero E.: When Memory Turns into Ashes... Memoricide During the XX Century. “Information for Social Change” [online]. 2007, No. 25, s. 7–22. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.libr.org/isc/issues/ISC25/ISC%2025%20full%20issue.pdf. ISSN 1364-694X.
 • [10] DAFA – Délégation archéologique française en Afghanistan. La Bibliotheque [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web:http://www.dafa.org.af/la-bibliotheque.html.
 • [11] Dupree N.H.: Rebuilding Afghanistan, One Book at Time. “The New York Times” [online]. 19.07.2008. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nytimes.com/2008/07/19/opinion/19dupree.html#.
 • [12] Eyre J.J.: Library Development (NATIS). Republic of Afghanistan. Assistance to Member for the Development of national documentation library and archives infrastructures. Report prepared for the Government of the Republic of Afghanistan by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco ). Serial No. FMR/CC/DBA/77/115 Paris 1977 [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000243/024341eo.pdf.
 • [13] Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa 1999. ISBN 83-01-12019-3.
 • [14] Han Y., Rawan A.: Afghanistan Digital Library Initiative. Revitalizing an Integrated Library System. “Information Technology and Libraries” [online]. Vol. 27, No. 4 (2007), s. 44–46 [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ital/article/view/3269/2882. ISSN 2163-5226.
 • [15] Kabul Public Library. In: Amitav Ghosh [blog online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://amitavghosh.com/blog/?p=2418.
 • [16] Kateb University [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://kateb.edu.af/en/.
 • [17] Kaur T.: Asia Academic Libraries. In: Global library and information science. A Textbook for Students and Educators. Ed. I. Abdullahi. Haga 2009, s. 169–170. ISBN 978-3-598-22042-5.
 • [18] Khan S.M., Cottrell R.L., Kalim U., Ali A.: Quantifying the Digital Divide. A Scientific Overview of Network Connectivity and Grid Infrastructure in South Asian Countries. In: SLAC [Stanford Linear Accelerator Center] National Accelerator Laboratory [online]. SLAC-PUB-12851. October www.slac.stanford.edu/cgi-wrap/getdoc/slac-pub-12851.pdf.
 • [19] La Everett-Haynes M.: Librarian Leading UA Effort to Build Afghanistan’s Libraries. “UA [University of Arizona] News” [online]. 21.05.2008. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://uanews.org/story/librarian-leading-ua-effort-build-afghanistans-libraries.
 • [20] Making the Right to Read a Reality in Afghanistan. In: Canadian Women for Women in Afghanistan [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cw4wafghan.ca/sites/default/files/attachm ents/pages/starterkits-libraries-sciencelab.pdf.
 • [21] Matuszak J.: Operacja „Pierwszy dzwonek”. W: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.do.wp.mil.pl/aktualnosc.php?idaktualnosc=1122.
 • [22] Matuszak J.: Wspieramy Tamidę. W: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.do.wp.mil.pl/aktualnosc.php?idaktualnosc=1434.
 • [23] McCann L., Southworth G., Buchman M.: Afganistan Digital Library. Conservation Challenges. “The Book and Paper Group Annual” [online]. Vol. 61, No. 29 (2010), s. 61–67. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://cool.conservation-us.org/coolaic/sg/bpg/annual/v29/bp29-08.pdf.
 • [24] Ministry of Foreign Affairs. Islamic Republic of Afghanistan. Library [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://mfa.gov.af/en/page/4185/4221.
 • [25] Modrzejewska-Leśniewska J.: Afganistan. Warszawa 2010. ISBN 978-83‑7436-220-7.
 • [26] Sharify N.: Afghanistan. In: Encyclopedia of library and information science. T. 1. Eds. A. Kent, H. Lancour. New York 1968, s. 111–117.
 • [27] National Museum in Afghanistan. The History of the National Museum of Afghanistan [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nationalmuseum.af/about-museum/history.
 • [28] Nolan F.: Kabul Library bolstered by 1,700 new textbooks. “University of Manitoba Bulletin” [online]. Vol. 38, No. 5 (2004). [Data dostępu:1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.umanitoba.ca/faculties/medicine/radiology/stafflist/rgordon.html.
 • [29] Pawlak A.: Afgańskie prawo. W: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.do.wp.mil.pl/aktualnosc.php?idaktualnosc=1824
 • [30] Piekut B.: „Głos wolności” z rąk polskich żołnierzy. W: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.do.wp.mil.pl/aktualnosc.php?id aktualnosc=1296.
 • [31] Piekut B.: Pomoc dla afgańskich studentów. W: PKW [Polski Kontyngent Wojskowy] Afganistan – ISAF [International Security Assistance Force] [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.isaf.wp.mil.pl/pl/1_711.html.
 • [32] Piekut B., Matuszak J.: Wizyta przedstawicieli UNAMA w polskiej bazie w Ghazni. W: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.do.wp.mil.pl/aktualnosc.php?idaktualnosc=1345.
 • [33] Pilor M.: Okno na świat. W: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.do.wp.mil.pl/aktualnosc.php?idaktualnosc=2692.
 • [34] Polska Pomoc. Afganistan [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: https://www.polskapomoc.gov.pl/Afganistan,18.html.
 • [35] Polska współpraca rozwojowa z Afganistanem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Departament Współpracy Rozwojowej. Oprac. M. Wytrykowska. Warszawa 2010. W: Polska Pomoc. Afganistan [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: https://https://www.polskapomoc.gov.pl/download/files/2010%20%21/publikacje/MSZ_publikacja_afganistan_2010_www.pdf.
 • [36] Population of Afghanistan 2014. In: World Population Statistics [online].[Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.worldpopulationstatistics.com/afghanistan-population/.
 • [37] Rawan A.: Assisting Afghanistan Academic Libraries [online]. University of Arizona 2011. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: https://cms.bsu.edu/-/media/www/departmentalcontent/rinkercenter/afghanpresentations/libraries 1-11 atifa rawan.ppt.
 • [38] Saltzburg R.: Cultural Property in Times of Conflict. “Information for Social Change” [online]. 2007, No. 25, s. 53–59. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.libr.org/isc/issues/ISC25/ISC 25 full issue.pdf. ISSN 1364-694X.
 • [39] Rebuilding the Libraries of Afghanistan – Report [online]. 25.10.2011.[Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rtloa.blogspot.com/2011/10/rebuilding-libraries-of-afghanistan.html.
 • [40] The Story of a Successful Library Project for Women. In: Canadian Women for Women in Afghanistan [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cw4wafghan.ca/sites/default/files/attachments/pages/a_successful_library_establishment_project_story.pdf.
 • [41] Universities. In: Ministry of Higher Education. Afghanistan [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.mohe.gov.af/university/en.
 • [42] Wojciechowska M.: Ocena skuteczności działalności bibliotek. „Przegląd Biblioteczny” 2006, nr 3, s. 319–335. ISSN 0033-202X.
 • [43] Wroe N.: A culture muted. “The Guardian” [online]. 13.10.2001. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.theguardian.com/world/2001/oct/13/afghanistan.books.
 • [44] Zespół Specjalistów PRT Ghazni (część polska). Podsumowanie roku 2009.W: PKW [Polski Kontyngent Wojskowy] Afganistan – ISAF [International Security Assistance Force] [online]. [Data dostępu: 1.07.2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.isaf.wp.mil.pl/plik/file/polska_czesc_prt2009_podsumowanie.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99317307-e6da-42e4-9fcf-6cb390c60493
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.