Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 1 | 565-580

Article title

Perspektywy rozwoju internetowych rekomendacji konsumenckich

Content

Title variants

EN
Development perspective of online customers’ recommendations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Praca zawiera analizę różnych aspektów nieformalnej komunikacji konsumentów i jej roli we współczesnej komunikacji marketingowej. Zaprezentowane zostały również wynik i analiz identyfikujące czynniki determinujące potencjał nieformalnej komunikacji. Marketing rekomendacji jest relatywnie nową formą internetowej komunikacji marketingowej, a Internet kreuje rozmaite możliwości pozyskiwania i wymiany nieformalnych informacji marketing owych. Celem pracy jest analiza form i przejawów internetowej komunikacji nieformalnej, jej motywów i znaczenia marketingu rekomendacji.

Year

Volume

1

Issue

1

Pages

565-580

Physical description

Contributors

 • Dr, Katedra Zastosowań Lingwistycznych w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska,

References

 • Anderson E. W. (1998), Customer satisfaction and word of mouth, „Journal of Service Research”, No.
 • Balter D., Butman J. (2007), Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego, Wydawnictwo One Press, Warszawa.
 • Barańska-Fischer M., Szymański G. (2011), Polscy internauci a reklama online, w: Internet Standard, Ad-Standard, Warszawa.
 • Bernoff J., Li Ch. (2008), Harnessing the Power of the OhSoSocial Web, „MIT Solan Management Reie w”, Vol. 49, No. 3.
 • Cheung Ch., Thadani D. (2010), The Effectiveness of Electronic WordofMouth Communication: A Literature Analysis, 23 rd Bled eConference eTrust: Implications for Individual, Enterprises and Society, Slovenia.
 • Chevalier J.A., Mayzlin D. (2006 ), The Effect of Word of Mouth on Sales: Online Book Reviews, „Journal of Marketing Research”, Vol. 43, No.3.
 • Czanecka A. (2012), Rola sieci społecznościowych w kształtowaniu tożsamości i zachowań konsumenta, „Handel Wewnętrzny”, Maj-Czerwiec, Tom II . Edelman D. C. (2011), Budowanie marek w epoce cyfrowej, „Harvard Business Reviev Polska”, nr 12.
 • Hughes M. (2008), Marketing szeptany. Z ust do ust. Jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, produktu, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 • Konsument w mediach społecznościowych (2010), Euro RSCG Poland, Warszawa.
 • Kunz M. B., Hackworth B. A. (2011), Are consumer follow ig retailers to social networks ?, „Academy of Marketing Studies Journal”, Vol. 15, No. 2.
 • Łuczak M. Żłotkowska G. (2011), Postępowanie konsumenta na rynku, w: Marketing. Postawy i kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • McCorkindale J. (2010), Can you see the writing my wall? A content analysis of the Fortune 50’s Facebook social networking sites, „Public Relation Journal”, Vol. 4, No. 3.
 • Niessling D. (2007), Kundenwertmanagement, Deutscher Universität sverlag, Wiesbaden.
 • Raport Strategiczny Internet 2010Polska, Europa, Świat (2011), IAB Polska, W rszawa.
 • Rudawska E. (2012), Niezadowolony klient w sieci, „Handel Wewnętrzny”, Maj-Czerwiec, Tom II.
 • Sernovitz A. (2011), Marketing szeptany. Zachęć ludzi, aby mówili o twoich produktach, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Star t Your Own Successful HomeBased Bsiness Using Ebay: Everything You Need to Know to Get Started (2007), Learn2succed Incorporated, United States.
 • Stępnicka N. (2011), Społeczności internetowe w procesie kształtowania nowych trendów społecznych, w: Komunikacja rynkowa. Kultura, perswazja, technologia, Waśkowski Z. (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 209.
 • Taylor R. C. (2012), The Price of a Dissatisfied Customer, RCTaylor Group, http://www. rctaylor.com, dostęp dnia 22.12.2012.
 • Tewes M. (2003), Der Kundenwert im Marketing, Deutscher Univers itätsverlag, Wiesbaden. Tkaczyk J. (2011), Blaski i cienie wykorzystania serwisów społeczności owych przez przedsiębiorstwa, w: Komunikacja rynkowa. Kultura, perswazja, technologia, Waśkowski Z. (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 209.
 • Uba A. (2010), Facebook marketing. Jak zbudować profil marki?, http:// www.slideshare.net, dostęp dnia 21.12.2012.
 • Wagenheim F. (2003), Weite rempfehlung und Kundenwert, Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden.
 • Wille K. (2005), Customer Equity, Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden.
 • Digital Young 2011Internet buduje marki wśród młodych (2011), AdVice, Warszawa, http://www.advice.pl, dostęp dnia 21.12. 2012.
 • Edelman Trust Barometer (2011), http:// www.edelman.com, dostęp dnia 21.12.2012.
 • http://www.blog.nielsen.com, dostęp dnia 20.12. 2012.
 • http://www.ecommerce.blox.pl, dostęp dnia 20.12.2012.
 • http://www.globalwebindex.net, dostęp dnia 21.12.2012.
 • http://www.sg.nielsen.com, dostęp dnia 21.12.2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9937cf45-f6ce-4034-99ae-d36eaac16535
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.