Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 101(157) | 95-109

Article title

Rola kontekstu w interpretacji słownych określeń prawdopodobieństwa występujących w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej

Content

Title variants

EN
The role of context in the interpretation of verbal probability expressions used in International Financial Reporting Standards

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest ustalenie, czy interpretacja słownych określeń prawdopodobieństwa przez praktyków rachunkowości zależy od kontekstu ich użycia w MSSF. Aby ten cel osiągnąć, wykorzystano wyniki badania ankietowego, w którym zadaniem księgowych i biegłych rewidentów była interpretacja wyrażenia „prawdopodobny”, wyznaczającego granicę dla ujęcia różnych pozycji w sprawozdaniu finansowym. Uzyskane wyniki pozwalają na potwierdzenie hipotezy, że kontekst, w jakim słowne sformułowania prawdopodobieństwa występują w treści poszczególnych standardów, ma wpływ na ich interpretację. Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują na niejednolitość interpretacji tych wyrażeń przez praktyków rachunkowości. Mogą zatem stanowić cenną wskazówkę dla gremiów stanowiących odpowiednie regulacje, aby zwrócili uwagę na używanie w nich tego typu określeń.
EN
The objective of this study is to specify whether the interpretation of verbal probability expressions (VPEs) by accounting professionals depends on the context in which they have been used in IFRS. For the purpose of this study, a questionnaire was distributed, and a sample of accountants and auditors was asked to interpret the “probable” expression used in IFRS establishing the threshold for recognising various accounting elements. The results provide further support for the hypothesis that the context the VPEs are used in affects their interpretation. The results indicate the problem of inconsistency in the interpretation of these expressions by accounting professionals. Thus, this study should provide some tentative implications for standard setters to consider in using VPEs in IFRS.

Contributors

  • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości
author
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-993c764a-37ca-42f0-bb71-b1cc05308df7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.