Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(15) | 62-72

Article title

Wiedza jako kluczowy czynnik rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Modern world economy is called knowledge-based economy. The basis of its development has become modern technology, scientific and technological progress and innovation. Knowledge is important for economic development and social welfare, determines the competitiveness of enterprises. Being competitive for companies means the ability to continuous innovation, improving manufacturing processes, product quality, meeting the needs of customers. The purpose of this article is to present a theoretical approach to the importance of knowledge and its management in improving innovation of enterprises.

Year

Issue

Pages

62-72

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

 • Błaszczyk W. (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa 2005.
 • Brémond J., Couet J.F., Salort M.M., Kompendium wiedzy ekonomii, Warszawa 2005.
 • Brooking A., Corporate Memory. Strategies for Knowledge Management Fieldbook, Financial Time, Prentice Hall, London 2000.
 • Buckman R.H., Building a Knowledge Driven Organization, McGraw-Hill Companies Inc., New York 2004.
 • Bush P., Tacit Knowledge in Organizational Learning, IGI Global, London 2008.
 • Czapla T., Malarski M., Metody zarządzania relacjami w procesie kształtowania kapitału społecznego organizacji, [w:] W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa 2005.
 • Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa 1999.
 • Edersheim E.H., Przesłanie Druckera. Zarządzanie oparte na wiedzy, MT Biznes, Warszawa 2009.
 • Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Jemielniak D., Zarządzanie wiedzą – pojęcia podstawowe, [w:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Kisielnicki J., Zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2005.
 • Klincewicz K., Cele zarządzania wiedzą, [w:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Murray P., Myers A., The fact about knowledge, information strategy – special report, November 1997, [w:] M. Strojny, Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2000, nr 10.
 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzą w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 • Poznańska K., Sosnowska A., Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, IFGN, SGH, Warszawa 2002.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Wissen Managen. Wie Unternehmen Ihre Wertvollste Ressource Optima Nutzen, Gabler, Frankfurt 1999.
 • Ricceri F., Intellectual Capital and Knowledge Management. Strategic Management of Knowledge Resources, Rutledge Francis & Taylor Group, New York 2008.
 • Romańczuk A., Zarządzanie wiedzą w korporacjach, [w:] B. Wawrzyniak (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, WSPiZ, Warszawa 2003.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Skrzypek E., Kapitał intelektualny jako czynnik stymulujący rozwój przedsiębiorstwa, [w:] S. Partycki (red.), Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, UMCS, Lublin 2002.
 • Skyrme D.J., Knowledge Networking, Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth Heinemann, Oxford 1999.
 • Sobocińska M., Współpraca uczelni z praktyką gospodarczą, [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Proces boloński w kształtowaniu systemu zapewniania jakości kształcenia, UE, Wrocław 2009.
 • Stewart T.A., The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Nicholas Brealey Publishing, London 2001.
 • Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1985.
 • Tiwana A., Przewodnik po zarządzaniu wiedzą, Placet, Warszawa 2003.
 • Tuomi I., Corporate Knowledge. Theory and Practice of Intelligent Organizations, Metaxis, Helsinki 1999.
 • Walczak W., Zarządzanie wiedzą i kreowanie kapitału intelektualnego współczesnego przedsiębiorstwa, http://www.e-mentor.edu.pl/ (20.12.2012).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-993c8f90-48dc-45e4-b111-7d2211209f80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.