Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 73 | 3 (326) | 4-9

Article title

W Instytucie Sztuki PAN jubileusze bez jubileatyzmu

Title variants

EN
At the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences without Anniversary Frenzy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przy okazji zorganizowanych w Instytucie Sztuki PAN obchodów jubileuszowych badaczy teatru: Prof. dr hab. Lidii Kuchtówny (60-lecie debiutu naukowego) i Prof. dr hab. Lecha Sokoła (50-lecie zatrudnienia w wymienionej wyżej instytucji) uruchomione zostały rozmaite działania performatywne. Oprócz przemówień i laudacji, pojawiły się śpiewy solowe i zespołowe, recytacje, przygotowano scenografię oraz działania parateatralne. Przypomniano osiągnięcia P.T. Jubilatów. Przedmiotem zainteresowania historyczki teatru Prof. Lidii Kuchtówny była i jest twórczość polskiej sceny epoki modernizmu i współczesności, w tym przede wszystkim dokonania: reżysera i teoretyka teatru Wilama Horzycy, aktorek Ireny Solskiej i Barbary Krafftówny, a także scenografa Karola Frycza. Podczas uroczystości laudację wygłosiła dr hab. Danuta Kuźnicka, a przemawiali: prof. dr hab. Jarosław Komorowski, dr hab. Joanna Krakowska i dr Maria Napiontkowa. Jubilatce wręczono wydany przez Instytut Sztuki PAN, liczący ponad 400 stron tom Światła na wszystkie strony. Prace ofiarowane Profesor Lidii Kuchtównie, pod redakcją E. Partygi i J. Stacewicz-Podlipskiej, którego omówienie przedstawiły dr hab. Dorota Fox i dr Barbara Osterloff. Podczas jubileuszu Prof. Lecha Sokoła, literaturoznawcy i historyka teatru, komparatysty i skandynawisty, wciąż aktywnego badacza i wykładowcy, a w przeszłości także dyplomaty, przypominano, iż pisał o Witkacym, Auguście Strindbergu i Henryku Ibsenie. Przemawiali: prof. Giovanna Tomassucci, prof. dr hab. Janusz Degler, prof. Knut Brynhildsvoll, Janusz Majcherek, dr Antoni Winch, dr Przemysław Strożek, dr Paweł Płoski, prof. dr hab. Tomasz Kubikowski, prof. dr hab. Wojciech Dudzik. Własne utwory poetyckie przedstawiły: prof. dr hab. Marta Skwara i dr hab. Danuta Kuźnicka. Jubilatowi podarowano księgę pamiątkową Gangliony pękają mi od niewyrażalnych myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Sokołowi, pod redakcją M. Hasiuk i A. Wincha, w której na 489 stronach opublikowano 50 artykułów.
EN
Assorted performative undertakings were set into motion upon the occasion of the anniversaries of researchers dealing with the theatre, organised at the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences: Prof. Dr hab. Lidia Kuchtówna (60th anniversary of scientific debut) and Prof. Dr hab. Lech Sokół (50th anniversary of employment in the afore-mentioned institution). Speeches and laudations were accompanied by solo and group renditions of songs, recitations, special stage design, and para-theatrical ventures. The organisers recalled the achievements of both celebrants. The interests of Prof. Lidia Kuchtówna – a historian of the theatre – were, and continue to be, focused on the Polish Modernist and contemporary stage and, predominantly, the accomplishments of director and theatre theoretician Wilam Horzyca, actresses Irena Solska and Barbara Krafftówna, as well as sets by Karol Frycz. In the course of the celebrations a laudation was presented by Dr hab. Danuta Kuźnicka and speeches were given by Prof. Dr hab. Jarosław Komorowski, Dr hab. Joanna Krakowska, and Dr Maria Napiontkowa. The celebrant was offered Światła na wszystkie strony. Prace ofiarowane Profesor Lidii Kuchtównie, a 400-pages volume issued by the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, edited by E. Partyga and J. Stacewicz–Podlipska and presented by Dr hab. Dorota Fox and Dr Barbara Osterloff. The anniversary of Prof. Lech Sokół, literary expert and historian of the theatre, comparatist and Scandinavian studies expert, still active researcher and lecturer, and in the past a diplomat, was an occasion for recalling that the Professor wrote about Witkacy, August Strindberg, and Henrik Ibsen. Speakers included Prof. Giovanna Tomassucci, Prof. Dr hab. Janusz Degler, Prof. Knut Brynhildsvoll, Janusz Majcherek, Dr Antoni Winch, Dr Przemysław Strożek, Dr Paweł Płoski, Prof. Dr hab. Tomasz Kubikowski, and Prof. Dr hab. Wojciech Dudzik. Prof. Dr hab. Marta Skwara and Dr hab. Danuta Kuźnicka recited their poems. The celebrant received a commemorative book: Gangliony pękają mi od niewyrażalnych myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Sokołowi, ed. by M. Hasiuk and A. Winch: a total of 489 pages containing 50 articles.

Keywords

PL

Year

Volume

73

Issue

Pages

4-9

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9946d231-485d-44a3-8ffc-ac4ea97a0253
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.