PL EN


2016 | 15 | 387–392
Article title

Konferencja naukowa z okazji 200. rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

Content
Title variants
EN
Scientific conference on the occasion of the 200th anniversary of the foundation of the Kraków Learned Society
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autor przedstawił sprawozdanie z konferencji naukowej, która została zorganizowana z okazji 200. rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Sesja odbyła się w dniach 9–10 grudnia 2015 r. przy współpracy Polskiej Akademii Umiejętności, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Zgromadziła międzynarodowe grono prelegentów, którzy w swoich wystąpieniach przedstawili różne aspekty działalności TNK. Pokłosiem obrad jest publikacja Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815–2015). Materiały konferencji naukowej 9–10 grudnia 2015, pod redakcją Wandy Lohman (Kraków 2016).
EN
The author submittedto print the report of the scientific conference which had been organized on the occasion of the 200th anniversary of the foundation of the Kraków Learned Society. The session was held in December 9–10, 2015 as a result of cooperation between the Polish Academy of Arts and Sciences, the Jagiellonian University as well as the Scientific Archives of the Polish Academy of Sciences and the Polish Academy of Arts and Sciences in Kraków. It brought an international group of speakers together to discuss in their deliberations the various aspects of the Cracow Learned Society. The outcome of the meeting is the publication Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815–2015). Materiały konferencji naukowej 9–10 grudnia 2015, edited by Wanda Lohman (Kraków, 2016).
Year
Volume
15
Pages
387–392
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, tomaszpudlocki@hoga.pl
References
  • DYBIEC Julian 1993: Polska Akademia Umiejętności 1872-1952. Kraków: Wydawnictwo „Secesja”. ISBN: 8385483721.
  • GRODZISKI Stanisław 2005: Polska Akademia Umiejętności 1872 – 1952 – 2002. Kraków: Polska Akademia Umiejętności. ISBN: 8360183015. Wyrozumski Jerzy (red.)
  • GRODZISKI Stanisław 2016: Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815–2015). Materiały konferencji naukowej 9–10 grudnia 2015. Kraków: Polska Akademia Umiejętności. ISBN/ISSN 9788376762388.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9952c046-c9d6-4ee5-be33-bc52602281fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.