Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(42) | 67-108

Article title

Pracownicy naukowo-dydaktyczni o pracy w szkolnictwie wyższym

Content

Title variants

EN
Academic staff about work in higher education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorzy przedstawiają wyniki badania opinii nauczycieli akademickich na temat wybranych aspektów pracy w szkolnictwie wyższym. Przedmiotem ich zainteresowania badawczego były m.in. następujące zagadnienia: przyczyny podjęcia pracy w szkole wyższej, oczekiwania związane z pracą zawodową i ich realizacja, czynniki wpływające na osiągnięcia naukowo-badawcze, uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej, charakter zmian wspierających rozwój kadry naukowo-dydaktycznej.
EN
The authors present the results of the survey of teachers on selected aspects of working in higher education. The subject of their research interests have included the following issues: reasons for working in high school, expectations for professional work and their performance, factors affecting the achievement of scientific research, career development conditions, the nature of the changes to support the development of academic staff.

Contributors

  • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
  • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
  • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9953b17c-0970-4e11-b261-43398d5414e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.