Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 475 | 136-147

Article title

Koncepcja inteligentnej specjalizacji na przykładzie regionu podkarpackiego

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W koncepcji polityki spójności realizowanej w okresie 2014-2020 ważne miejsce zajmuje idea rozwoju terytorialnych inteligentnych specjalizacji. Celem artykułu jest omówienie koncepcji inteligentnych specjalizacji regionalnych oraz dokonanie próby delimitacji specjalizacji w województwie podkarpackim. Ponadto artykuł zawiera dyskusję na temat szans i zagrożeń dla rozwoju regionów wynikających z realizacji w praktyce koncepcji inteligentnych specjalizacji. Województwo podkarpackie wykazuje wysoki poziom specjalizacji w niektórych przemysłowych działach gospodarki, tj. produkcji wyrobów lotniczych, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, produkcji metali i wyrobów z metali oraz produkcji wyrobów z drewna. Wdrażanie koncepcji inteligentnej specjalizacji może stanowić szansę dla rozwoju regionów i poprawy ich konkurencyjności, pod warunkiem że zostanie właściwie zinterpretowana i wdrażana.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9955b98e-704f-4b6c-ad9c-2569a4a4c815
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.