Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 (49) | 55-65

Article title

Application of adaptive methods in demographic variables forecasting

Authors

Content

Title variants

PL
Wykorzystanie metod adaptacyjnych do prognozowania zmiennych demograficznych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The research paper is focused on the assessment of the usefulness of adaptive methods in forecasting demographic variables. The goal of the paper is to conduct the retro and prospective analysis of selected demographic values in the sphere of changes in time, and also to indicate an efficient method for the forecasting of the studied values in subsequent periods. The time series for Poland for the period between 2000 and 2013 are the basis for the development of the forecast. Mean squared errors of ex post forecasts are used as forecast quality measures. The results of the study show that among the applied methods of forecasting, the method of creeping trend with harmonic weights is the most suitable as it gives the smallest forecast errors.

Contributors

References

  • Frątczak E., 2002, Proces starzenia się ludności Polski, Studia Demograficzne, no. 2.
  • http://www.gro-scotland.gov.uk/files2/stats/age-standardised-death-rates-esp/age-standardised-death-ratesesp-background.pdf.
  • Kowaleski J.T., Gajdzińska A., 2012, Starzenie się populacji krajów Unii Europejskiej – nieodległa przeszłość i prognoza, Studia Demograficzne, no 1(161), p. 57.
  • Kurek S., 2008, Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków.
  • Prognoza ludności na lata 2014-2050, [in:] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html (accessed: 17.08.2015).
  • Radzikowska B. (ed.), 2001, Metody prognozowania. Zbiór zadań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
  • Snarska A., 2005, Statystyka, ekonometria, prognozowanie. Ćwiczenia z Excelem, Placet, Warszawa.
  • Sojka E., 2013, Sex-Age Structure of the Population in the European Union and Economic Growth, [in]: Рынок труда и занятость населения в начале XXI в.: Европа, Польша, Россия, ed. И.А. Родионовa, Москва, pp. 72-86.
  • Sojka E., 2013a, Starzenie się populacji Unii Europejskiej w perspektywie 2050 roku, [in:] Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele w rozwoju regionów, ed. W. Szkutnik, Prace Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, pp. 245-259.
  • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., 2004, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99568b02-82f0-43ca-a615-fe77c7f69f72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.