Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 10. Widoki na starość. Interdyscyplinarne studia gerontologiczne | 37-48

Article title

On the Depictions and Intricacies of Senility

Content

Title variants

PL
O obrazach i zawiłościach starości

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Starszy człowiek niejako na naszych oczach stał się przedstawicielem jednej z najliczniejszych grup ludności współczesnego świata. Rozpatrując w związku ztym zjawiskiem zagadnienie starości, oscyluje się przeważnie pomiędzy dwoma poglądami. Jeden z nich głosi, że starość jest cechą typowo ludzką, która pojawia się w niezbyt odległym od nas okresie dzięki poprawie warunków życia oraz postępowi wiedzy. Drugi zakłada, że żyjący wcześniej starsi ludzie nie pojawiali się jako odrębna kategoria społeczna, ponieważ utożsamiało się ich z ogółem dorosłych. Niezależnie od tego, jaką wersję przyjmiemy, okres, który nazywamy starością, jest obecnie powszechnie dostępną dla większości osób częścią życia człowieka. Okresem, który zwykle nas nie zadowala, choć jest równie istotny i cenny jak dzieciństwo, okres dojrzewania lub młodości. Celem niniejszego artykułu przeglądowego jest próba zachęcenia czytelnika do zainteresowania się zagadnieniem wieku sędziwego poprzez przedstawienie zarysu losów oraz obrazów starości w kontekście wybranych społeczeństw.

Keywords

EN

Contributors

  • Zakład Geriatrii i Gerontologii. Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-995b2ea2-9916-4f1e-be93-266f10964398
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.