Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 14 | 24-35

Article title

O świadomości językowej Wincentego Pola (1807−1872)

Content

Title variants

EN
On the linguistic awareness of Wincenty Pol (1807−1872)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Wincenty Pol was a writer and a learned geographer. His linguistic interests encompassed the origin of the Polish language linked with the history of Slavs, onomastics, the dialects of Polish and the need to legally protect writing. Pol was convinced that language needs to be studied in relation to nature, culture and human work.

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

References

 • Bryła W., 2016, Syn ziemian i rycerzy. Studia o twórczości i języku Wincentego Pola, Lublin.
 • Bugajski R., 1999, Świadomość językowa a świadomość lingwistyczna. Społeczne i naukowe potrzeby kultury języka, [w:] Mowa rozświetlona myślą, red. J. Miodek, przy współpracy M.Zaśko-Zielińskiej i J. Borkowskiego, Wrocław, s. 33−38.
 • Kołłątaj H., 1842, Rozbiór krytyczny zasad historii początkowej wszystkich ludów, Warszawa.
 • Lelewel J., 1830, Dzieje Polski, Warszawa.
 • Małecki A., 1863, Gramatyka języka polskiego, Lwów.
 • Mecherzyński K., 1856−1860, Historia wymowy w Polsce, t. I−III, Kraków.
 • Pol W., 1875−1878, Dzieła wierszem i prozą, t. I−X, Lwów.
 • Staszic S., 1818, Ród ludzki, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk”.
 • Szafarzyk P.J., 2003, Słowiańskie starożytności, Poznań.
 • Wiszniewski M., 1840−1857, Historia literatury polskiej, t. I−X, Kraków.
 • Wojtak M., Siwiec A., 1999, Świadomość stylistyczna na tle składników jej kontekstu pojęciowego, [w:] Mowa rozświetlona myślą, red. J. Miodek, przy współpracy M. Zaśko-Zielińskiej i J. Borkowskiego, Wrocław, s. 43−57.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-995cc270-6c15-42a5-ac01-93593c30760c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.