Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 15 | 2 | 232-241

Article title

INTER-INDUSTRIAL VALUE MIGRATION

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In this paper there is discussed value migration from the perspective of all economic sectors. It was introduced the method for measuring the sectorial value migration and the algorithm for classification with respect to three stages value migration model. The value migration measurement was conducted employing multivariate comparative analyses and in particular linear ordering to construct a synthetic variable of development. On the basis of the proposed measure, the ranking of value migration development and classification of sectors to the particular phases of value migration processes were delivered.

Year

Volume

15

Issue

2

Pages

232-241

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Institute of Social Sciences and Management of Technologies Lodz University of Technology

References

 • Ceduła Giełdy Warszawskiej, (2007), Oficjalny Biuletyn, Nr 249/2007 (3710).
 • Gatnar E., Walesiak M. (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 • Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, nr 4.
 • Jaworska M., Kożuch A. (2012), Ocena przydatności wybranych metod WAP w analizie samodzielności finansowej gmin, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. T. XIII/1, s. 131-137, Warszawa.
 • Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 • Kukuła K. (2006), Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych i jakościowych, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, T. XIII/1, s. 5-16, Warszawa.
 • Łuniewska M., Tarczyński W. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, PWN, Warszawa.
 • Łuniewska M. (2008), Ekonometria finansowa, Analiza rynku kapitałowego, PWN, Warszawa.
 • Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Młodak A. (1990), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Ostrowska E. (2007), Rynek kapitałowy, PWE, Warszawa.
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Pawełek B. (2008), Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Phillips P. (2012), Time to Revisit Value Migration. Business Corner, Strategies & Analysis. Rodman Publishing, July.
 • Pociecha W., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 • Siudak D. (2013a), Pomiar procesów migracji wartości przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym, CH Beck, Warszawa.
 • Siudak D. (2013b), Klasyfikacja przedsiębiorstw ze względu na trzy fazy migracji wartości z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego, Przegląd statystyczny, 60/2, s. 251-268.
 • Siudak M. (2001), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Slywotzky A.J. (1996), Value Migration. How to Think Several Moves Ahead of the Competition. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 • Stewart G.B. (1991), The Quest for Value. The EVA Management Guide, Harper Business, New York.
 • Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Walesiak M. (1996), Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa.
 • Walesiak M. (2006), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Witkowska D. (2002), Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe. CH Beck, Warszawa.
 • Witkowska D. (2010), Zastosowanie syntetycznych mierników taksonomicznych do pomiaru efektywności chińskich banków, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, T. XI/2, s. 281-292, Warszawa.
 • Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9961330e-7fad-4341-b1ae-88487ba32a20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.