PL EN


2012 | 1 | 21-30
Article title

Zjawisko platformy eksportowej na przykładzie zachowań inwestycyjnych amerykańskich korporacji w Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Export Platform FDI as a Strategy of US Corporations in the European Union
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jedną ze strategicznych odpowiedzi korporacji transnarodowych na liberalizację wymiany handlowej w ramach regionalnych ugrupowań integracyjnych jest lokowanie inwestycji bezpośrednich w jednym z krajów członkowskich, a następnie eksport większości produkcji do pozostałych krajów regionu. Na podstawie tej obserwacji sformułowana została teoria platformy eksportowej dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (export platform foreign direct investment), w myśl której członkostwo w ugrupowaniu integracyjnym, przy jednoczesnym oferowaniu szczególnie dogodnych warunków inwestycyjnych przyczynić się może do wzrostu atrakcyjności małego kraju dla kapitału korporacji transnarodowych spoza regionu. Szczególną rolę odgrywają przy tym korzystne rozwiązania fiskalne, których potencjał może zostać zrealizowany, gdy ugrupowanie integracyjne utworzy jednolity rynek wewnętrzny. Dla zobrazowania tego zjawiska, w artykule analizie poddano najważniejsze lokalizacje amerykańskich inwestycji bezpośrednich w Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Szczególną uwagę poświęcono małym krajom członkowskim UE oraz wzrostowi ich atrakcyjności dla kapitału amerykańskiego po utworzeniu jednolitego rynku europejskiego.
EN
One of the strategic responses of transnational corporations to the regional trade liberalisation is locating foreign direct investments in one of the member states of integration grouping, and then exporting most of the output to other countries in the region. On the basis of this observation, the theory of export platform foreign direct investment has been formulated. According to this theory, membership in the regional integration grouping together with offering favourable conditions for foreign investment may contribute to an increased attractiveness of the small country to the capital of transnational corporations from outside the region. Fiscal incentives play here a significant role; however, their potential can be fully realised only when a single market has been created. To illustrate this phenomenon, this paper carries out an analysis of the main locations of the US direct investment in the European Union over the past twenty years. Special attention is given to small EU member states and their increased attractiveness to American capital after creation of the Single European Market.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
21-30
Physical description
Dates
published
2012-01-2012-02
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków (doktorantka), Cologne Business School, Kolonia
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-99627e6b-0667-437c-9baa-406c9438093c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.