Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 120 | Tom 2 | 549 - 558

Article title

Racjonalny prawodawca — ratunek dla solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Reasonable employer — aid for joint and several liability of an entrepreneur for paying the remuneration of a subcontractor

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Remedium na problemy płatnicze podwykonawców, którzy nie otrzymywali wynagrodzenia za wykonane przez siebie roboty budowlane, miało być wprowadzenie do kodeksu cywilnego solidarnej odpowiedzialności inwestora. Wyrażając zgodę na zawarcie umowy podwykonawczej, miał on odpowiadać solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Sposób, w jaki został zredagowany przepis art. 6471 k.c., nie pozwalał osiągnąć celów założonych przez prawodawcę, dlatego konieczne stało się odwołanie do paradygmatu racjonalnego prawodawcy. Tylko dzięki temu zabiegowi przepis ten uzyskał akceptowalną, niesprzeczną wewnętrznie treść.
EN
The implementation of joint and several liability of the investor to the Polish Civil Code (CC) was to be a remedy for payment problems of subcontractors that had not received their remuneration for construction works that they had conducted. By agreeing to conclude a subcontracting agreement, the investor was to jointly and severally be liable with the contractor for paying the remuneration of the subcontractor. The manner of drawing up Article 6471 of the CC did not allow for achieving the goals assumed by the employer, thus it was necessary to refer to the paradigm of a reasonable employer. Only then was that provision able to gain an acceptable and internally consistent content.

Year

Volume

120

Issue

Pages

549 - 558

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Wrocławski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-996e3f3d-d039-4032-9fb3-56927d14ed82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.