Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | XI | 4 | 19-30

Article title

Prawne możliwości wystąpienia, wykluczenia oraz zawieszenia państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The legal possibilities of withdrawing, excluding and suspending a European Union member-state

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In accordance with Art. 50 of the Treaty on the European Union, each member-state is entitled to the right to withdraw from the Union. The Treaty defines also the procedure for states wishing to leave this governmental organization. Nevertheless, before the Treaty of Lisbon came into life, none of the European treaties had contained decisions on this matter, and the right to withdraw was derived from the essence of state sovereignty. On the other hand, the institution of exclusion of a member-state from the European Union had never before been the subject of decisions of European treaties. Norms of the international law, provided there arise suitable premises, admit, however, the possibility of excluding a member-state from an international governmental organization. The procedure of suspending a member-state, contrary to that of exclusion, has been described in the Union’s treaties. The Lisbon Treaty is not a breakthrough in this respect. In accordance with the Treaty on the European Union, suspension of certain rights of a member-state is possible, yet none of the European treaties allows suspending all of its entitlements.

Year

Volume

XI

Issue

4

Pages

19-30

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Opolski

References

 • Maliszewska-Nienartowicz Justyna. 2000. System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Toruń: Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania.
 • Barcz Jan. 2011. Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej. Warszawa: Wydawnictwo Europrawo.
 • Góralczyk Wojciech, Stefan Sawicki. 2006. Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Ehrlich Ludwik. 1958. Prawo międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Antonowicz Lech. 2011. Podręcznik prawa międzynarodowego. Warszawa: Wydawnictwo KUL.
 • Menkes Jerzy, Andrzej Wasilkowski. 2004. Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis
 • Herdegen Matthias. 2006. Prawo europejskie. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Pyka Michał, Bartłomiej Wojtyniak. 2010. Prawo ustrojowe Unii Europejskiej. Lublin: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 • Doliwa-Klepacki Zbigniew M. 1997. Encyklopedia organizacji międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo 69.
 • Antonowicz Lech. 2013. Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze.
 • Tyranowski Jerzy. 2005. Prawo europejskie. Zagadnienia instytucjonalne. Poznań: Wydawnictwo Propirum.
 • Czaplińska Władysław, Anna Wyrozumska. 2004. Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Ryszka Joanna. 2011. Nowe ujęcie wybranych obszarów regulacji prawa Unii Europejskiej w postanowieniach Traktatu z Lizbony. W Prawo i gospodarka Polski po Traktacie Lizbońskim. 235. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Grochalski Stefan Marek. 2012. Ukraina – suwerenne państwo stowarzyszone z Unią. Uwarunkowania i nadzieje. W Pojednanie w Europie zadaniem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 16. Opole: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 • Kenig-Witkowska Maria Magdalena. 2011. Prawo Unii Europejskiej a prawo międzynarodowe. W Prawo Instytucjonalne Unii Europejskiej, 33-37. Warszawa :Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Barcz Jan. 2011. Struktura prawna i zakres podmiotowy procesu integracji europejskiej. W Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, 54-55. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Kuś Artur. 2012. Podstawy prawne Unii Europejskiej. W Zarys prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, 75. Lublin : Wydawnictwo KUL.
 • Grochalski Stefan Marek. 2006. Zawieszenie, rezygnacja, wykluczenie państwa członka Unii Europejskiej. W Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XIX wieku, 258. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Krzan Bartłomiej. 2011. Reformy ustrojowe Unii Europejskiej wprowadzone Traktatem z Lizbony. W Prawo i gospodarka Polski po Traktacie Lizbońskim, 108-109, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Bierzanek Remigiusz. 2005. Źródła prawa międzynarodowego. W Prawo międzynarodowe publiczne, 99. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.
 • Barcz Jan. 2001. Traktat z Nicei – „inne zmiany instytucjonalne”. W Traktat z Nicei. Wnioski dla Polski, 34-35.Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9979df14-d99c-4f8e-9a8a-10f553e40fe0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.