Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 29 | 1 | 151-163

Article title

Personalny wymiar wybranych duchowych obowiązków zakonników

Authors

Title variants

EN
Personal Aspect of Selected Spiritual Duties of Religious

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ustawodawca w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. w czwartym rozdziale księgi drugiej zawarł obowiązki, które obligują zakonników do podejmowania konkretnych działań zarówno w zakresie zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Pośród tych z zakresu życia duchowego zakonnika można wyróżnić te, których analiza została podjęta w niniejszym artykule, a więc: kontemplacja i modlitwa, zwracanie myśli ku Bogu i codzienny rachunek sumienia, praktyka corocznego świętego skupienia oraz ukazanie roli Maryi jako wzoru życia osobistego członka instytutu zakonnego. Artykuł zwraca uwagę Czytelnika na fakt, że ustawodawcy kodeksowemu bardzo mocno zależy na tym aspekcie życia zakonnego, ponieważ omówione kwestie znajdują się w początkowych kanonach rozdziału o prawach i obowiązkach zakonników. Ponadto zwrócenie uwagi na te aspekty życia zakonnego także w innych dokumentach Kościoła świadczy o ich randze. Poznanie myśli prawodawcy w tym względzie z pewnością pozwoli na jeszcze lepszą realizację zadań realizowanych przez zakonników, które wynikają z ich życia duchowego.
EN
In the Code of Canon Law, book II, chapter IV, a legislator included duties, which oblige religious to maintain specific actions in both external and internal fields. Among the actions from a field of spiritual life, some of them are analyzed in this paper and may be highlighted, i.e. contemplation and prayer, conversion of the soul toward God and daily conscience examination, a practice of annual period of sacred retreat and picturing the Virgin Mother of God as a model of personal life of a member of religious institute. This paper points out, that this aspect of religious life is very important for the legislator, because the discussed questions are placed in the first canons of the chapter which refers to the rights and duties of religious. Moreover, other documents of the Church also point out on these aspects of religious life and that proofs their significance. The cognition of the legislator’s idea in this aspect, would surely allow the religious to fulfill better their tasks, which emerge from their spiritual life.

Year

Volume

29

Issue

1

Pages

151-163

Physical description

Contributors

 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

References

 • Andres Domingo J.: Il diritto dei religiosi. Commento al Codice. Versione della seconda edizione spagnola, Roma: Ed. Commentarium pro Religiosis 1984.
 • Bartoszewski Gabriel: Kontemplacyjny wymiar życia zakonnego, Prawo Kanoniczne 24 (1981), nr 1-2, s. 123-135.
 • Bilska Miriam M.: Obowiązek zamieszkania zakonnika we własnym domu zakonnym, Kraków: Wydawnictwo Homo Dei 2013.
 • Bogdan Franciszek: Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego, Poznań: Pallotinum 1988.
 • Chrapkowski Arnold, Krzywda Józef: Obowiązki i prawa instytutów oraz ich członków, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanoniczego, t. II/2: Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, red. J. Krukowski, Poznań: Pallotinum 2006, s. 94-107.
 • de Paolis Velasio: La vita consacrata nella Chiesa, Venezia: Marcianum Press 2010.
 • Grabska Stanisława, Zuberbier Andrzej: Modlitwa, [w:] Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1998, s. 308-311.
 • Gambari Elio: Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 1998.
 • Jougan Alojzy: Słownik kościelny łacińsko-polski, wyd. 5, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2013.
 • Olszewski Daniel: Kontemplacja, [w:] Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1998, s. 244-246.
 • Smith Rosemary: The Obligations and Rights of Institutes and Their Members, w: New Commentary on the Code of Canon Law, red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New York–Mahwah: Paulist Press 2000, s. 828-842.
 • Zubert Bronisław W.: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1990.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-997d8483-2640-470c-aae2-bedd85d98d2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.