Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 60 | 137-152

Article title

Collective Redundancies in Poland

Title variants

PL
Zwolnienia grupowe w polskim prawie pracy

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Tekst prezentuje instytucję zwolnień grupowych w polskim prawie pracy. Autor przedstawia jej historyczny rozwój oraz cele, którym mają służyć badane regulacje. Tekst zawiera analizę procedury zwolnień grupowych z udziałem podmiotów zbiorowych reprezentujących pracowników, obowiązki pracodawcy wobec podmiotów publicznych, ułatwienia w rozwiązywaniu stosunków pracy i wreszcie uprawnienia przysługujące zwalnianym pracownikom. Przepisy są oceniane z perspektywy standardów ochronnych, jak również wymagań prawa Unii Europejskiej. Autor wskazuje kwestie budzące wątpliwości oraz formułuje wnioski de lege ferenda

Journal

Year

Volume

60

Pages

137-152

Physical description

Contributors

  • University of Warsaw

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99803ed0-14e9-4097-9b5f-ebb2b7303932
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.