Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 18 | 171-175

Article title

Rekonstrukcja części ołtarzowej cerkwi Zwiastowania NMP w Supraskiej Ławrze

Authors

Content

Title variants

EN
Reconstruction of the sanctuary of the Annunciation Church in Suprasl Lavra

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rekonstrukcja pochodzącej z XVI wieku cerkwi Zwiastowania NMP znajdującej się w Supraskiej Ławrze wchodzi obecnie w okres odtwarzania jej wnętrza. Z powodu sprzeczności i braku wystarczającej liczby materiałów historycznych decyzje projektowe należy podjąć na podstawie hipotez i analizy porównawczej. W pracy zaproponowano rozwiązania dotyczące programu fresków części ołtarzowej oraz ołtarza.
EN
Reconstruction of the XVI century church of the Annunciation of the Mother of God of the Suprasl Laura enters now the period of the reconstruction of the interior décor. Due to the lack of sufficient number of historical materials decisions concerning the design must be taken based on hypotheses and comparative analysis. In the work, solutions of the question of the program of frescoes in the sanctuary as well as the altar were suggested.

Keywords

Journal

Year

Volume

18

Pages

171-175

Physical description

Contributors

author
 • Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Pracownia Technicznego Wspomagania Projektowania

References

 • Archieograficzeskij sbornik dokumientow, otnosiaszczichsia k istorii Siewier-Zapadnoj Rusi, izdawajemyj pri uprawlenii Wilenskogo Uczebnogo Okruga, t. IX, Wilno 1870.
 • Dałmatow N., Suprasl’skij Błahowieszczenskij Monastyr, Sankt Petersburg 1892.
 • Freski z Supraśla, Katalog wystawy, oprac. Lebedzińska L., Białystok 1968.
 • Kronika Parafii Zakonnej Zwiastowania NMP i św. Jana Teologa w Supraślu, t. I.
 • Mironowicz A., Życie monastyczne na Podlasiu, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Białystok 1998.
 • Mironowicz A., Związki monasteru supraskiego ze Świętą Górą Athos w XVI wieku, [w:] Święta Góra Athos w kulturze Europy, pod redakcją Kuczyńskiej M., Gniezno 2009.
 • Mironowicz A., O początkach monasteru supraskiego i jego fundatorach, Monaster Zwiastowania NMP w Supraślu, Supraśl 2013.
 • Nowe tablice czyli o cerkwi, liturgii, nabożeństwach i utensyliach cerkiewnych. Objaśnienia Beniamina arcybiskupa Niżnego Nowogrodu i Arzamasu. WUJ, Kraków 2007.
 • Patrologia Graeca, ed. Migne J.P., Paris 1865-6, vol. 91, 98, 150, 155.
 • Petkovic S., Nektarij Serb, malarz z XVI wieku i jego działalność w klasztorze w Supraślu, [w:] Rocznik Białostocki, t. XVI, Warszawa 1991.
 • Petrov N., „Tipik” o cerkovnom i o nastennom pisme episkopa Nektarija iz grada Velesa, 1599 goda i znacenie ego v istorii russkoj ikonopisi, [w:] Zapiski Imperatorskago Russkago Archeologiceskago Obscestva, t. XI, Sankt Peterburg 1899.
 • Pokryszkin P., Błagowieszczenskaja cerkow w Suprasl’skom Monastyre, [w:] Sbornik archieograficzeskich statiej podniesiennych grafu A. A. Bobrinskomu, Sankt Petersburg 1911.
 • Radojcić S., Majstori starog srpskog slikarstva, Beograd 1955.
 • Rogow A., Freski Supraslja, [w:] Drevnierusskoe iskusstvo. Monumentalnaja żivopis XI-XVII ww., Moskwa 1980.
 • Stawicki S., Malowidła ścienne dawnej cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu – problemy techniczne i technologiczne, [w:] Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego. WojewódzkiUrząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, Białystok 2004.
 • Symeon z Tessaloniki, O świątyni Bożej. WUJ, Kraków 2007.
 • Szymański S., Freski z Supraśla, próba rekonstruowania genealogii, [w:] Rocznik Białostocki, t. IX, Białystok 1972.
 • „Tipik” o cerkvenom i zidnom slikanu Nektarija Srbina 1599, [w:] Medit M., Stari slikarski prirucznicy, t. II., Beograd 2002.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99849d4c-7ab0-4af7-9680-65cd8d5b33b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.