Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 49 | 73-82

Article title

Sytuacja materialna a wyniki kształcenia studentów wychowania fizycznego podejmujących pracę zarobkową

Content

Title variants

EN
Effects of material status on educational performance among physical education students gainfully employed

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Background. The aim of the study was to present the quantitative and qualitative description of the phenomenon of students’ gainful employment and determine if the work affects their functioning in the college. Materials and methods. The research included 412 fulltime Master’s degree students from Józef Piłsudski Uniwersity of Physical Education. The self-designed questionnaire was used and the statistical analysis was performed. Results. The majority of respondents was not employed during the course of studies. Gainfully employed students were active both in the learned profession and in other areas. The most common reasons for taking gainful employment were: improvement of the financial situation, earning money for entertainment, acquiring new skills and experience. Conclusion. The socio-demographic situation does not affect the phenomenon of taking gainful employment. The field of study affects the employment. Gainful employment does not affect student’s functioning in the college.

Year

Volume

49

Pages

73-82

Physical description

Dates

published
2015-09-30

Contributors

  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

References

  • Frańczak H., Mlost Ł. (2013) Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/ Documents/Reports/pl_Deloitte_PierwszeKrokiNaRynkuPracy_2013_1.pdf [15.12.2013].
  • Gontarek J., Politańska J., Stanisławski P. (2013) Problemy ludzi młodych na rynku pracy. Stanowisko Forum Młodych Lewiatan na temat sytuacji ludzi młodych na rynku pracy – propozycja działań zmierzających do redukcji bezrobocia, Forum Młodych Lewiatan, Warszawa.
  • Jarecki W. (2010) Praca i dochody studentów, Polityka Społeczna, 1 (430), 21–25.
  • Kwiatkowski S.M., Sirojć Z. (red.) (2006) Młodzież na rynku pracy. Od badań do praktyki, OHP Komenda Główna, Warszawa.
  • Mlost E., Czyżowicz-Lorek B., Rostowski T. (2010) Pierwsze kroki na rynku pracy. Ogólnopolskie badanie studentów i absolwentów, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_PierwszeKrokiNaRynkuPracy_2013_1.pdf. [15.12.2013]
  • Orr D., Gwosć C., Netz N. (2011) Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Synopsis of indicators. Final report. Eurostudent IV 2008–2011, W. Bertelsmann, Bielefeld.
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz.U., nr 164, poz. 1166.
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz.U., nr 180, poz. 1407.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99874e29-2bd9-4855-8f56-3929d7c83e31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.