Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 10 | 2 | 75-87

Article title

Wiedza i wyobraźnia a zjawisko fałszywej pamięci

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Knowledge and imagination, and the false memories phenomenon

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wiele współczesnych badań koncentruje się wokół problematyki fałszywej pamięci. Badania dotyczące pamięci epizodycznej pokazują wyraźny wpływ wyobraźni na implementacje niezaistniałych nigdy zdarzeń w ludzką pamięć (Pezdek, Hodge, 1999; Pentland, Hyman, 1996). W badaniu przeprowadzono dwa eksperymenty, których celem było ukazanie wpływu wcześniejszej wiedzy na pamięć bieżących informacji. Eksperyment 1 dotyczył przypominania informacji, natomiast eksperyment 2 - rozpoznawania. Zastosowano również dwa rodzaje instrukcji: wyobrażeniową oraz pojęciową na etapie przyswajania i odtwarzania informacji bieżących. W badaniu wcześniejsza wiedza została nabyta poprzez Tekst 1, którego badani uczyli się przez 1 tydzień. Wiedza bieżąca dostarczona była w postaci tekstu 2, który był uszczegółowioną wersją tekstu 1, ale nie zawierał wszystkich informacji wprost i został podany osobom badanym do przeczytania jeden raz. Wyniki potwierdziły wpływ wcześniejszej wiedzy oraz wpływ rodzaju instrukcji na pamięć bieżących informacji. Ponadto wykazano różnice w sposobie odzyskiwania informacji, jakim było przypominanie i rozpoznawanie. Przeprowadzone badania są próbą odpowiedzi na pytanie, czy wyobrażeniowe i pojęciowe warunki mają znaczenie dla powstawania fałszywych wspomnień w sytuacji, w której próbujemy oddzielić wiedzę bieżącą od wiedzy utrwalonej w schematach.
EN
The purpose of this study was to verify whether imaginative vs. non-imaginative conditions are crucial for creating false memories, particularly in a situation in which people try to separate current information from their general knowledge. At present, many researches studying memory, focus on the false memories phenomenon. The studies concerning episodic memory suggest the influence of imagination when one tries to implement never-happened events into memory (Pezdek, Hodge, 1999; Hyman, Pentland, 1996). The article reports results of 2 experiments. Experiment 1 concerned the process of information recall whereas experiment 2 - recognition. In each experiment two instructions - imaginative and non-imaginative were used both on the level of reading and answering questions concerning current information. The context of general knowledge was created by text 1 and the current information was delivered by a contents-related text 2. However, text 2 did not contain explicit information and participants were asked to read it only once. The results have shown the influence of the imaginative vs. non-imaginative instruction on memorizing current information. Moreover, the differences between the recall and the recognition groups were demonstrated. This study showed that imaginative vs. non-imaginative instruction affects false memories creation, especially when we try to separate the general knowledge from current information.

Year

Volume

10

Issue

2

Pages

75-87

Physical description

Dates

published
2007

Contributors

  • Katedra Psychologii Zarządzania i Doradztwa Zawodowego Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9990d849-2823-4d9a-b951-c0703051c412
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.