Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2005/2006 | 2-3 | 217-237

Article title

Projekt? Tak! Ale czy inteligentny?

Content

Title variants

EN
Design? Yes! But Is It Intelligent?

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Autor porusza różne tematy związane z teorią inteligentnego projektu. Przedmiotem jego rozważań są: naukowa wartość teorii inteligentnego projektu; rozróżnienie naturalizmu metafizycznego od naturalizmu metodologicznego oraz jego rola w praktyce naukowej i znaczenie dla wierzących naukowców; relacja między nauką a religią na przykładzie zasady NOMA, której twórcą jest Stephen Jay Gould; oraz zagadnienie nauczania nauk przyrodniczych - na przykład, czy dopuszczać, by na lekcjach przyrody dyskutowano także koncepcje kreacjonistyczne.
EN
Author takes into account various themes concerning intelligent design theory. The subject of his considerations are: scientific value of intelligent design theory; distinction between metaphysical and methodological naturalism and its role in the scientific practice as well as its meaning for the scientists who believes in God; relationship between science and religion on the example of NOMA (Non-Overlapping MAgisteria) principle which was formulated by Stephen Jay Gould; and finally the issue of teaching science – for example, whether also creationist concepts should be discussed in science classes.

Year

Volume

2-3

Pages

217-237

Physical description

Contributors

 • Cornell University

References

 • John Angus CAMPBELL and Stephen C. MEYER (eds.), Darwinism, Design and Public Education, Michigan State University Press, East Lansing 2003.
 • http://www.gallup.com/poll/releases/pr990830.asp.
 • Phillip E. JOHNSON, Sąd nad Darwinem, przeł. Robert Piotrowski, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997.
 • J.S. HALDANE, Mechanism, Life and Personality. An Examination of the Mechanistic Theory of Life and Mind, John Murray, London 1914.
 • Charles DARWIN, On the Various Contrivances by which British and Foreign Orchids are Fertilised by Insect, and on the Good Effects of Intercrossing, 2nd ed., John Murray, London 1862.
 • Stephen Jay GOULD, Skały wieków. Nauka i religia w pełni życia, przeł. Jacek Bieroń, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 • Karol DARWIN, O pochodzeniu człowieka, przeł. Stanisław Panek, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1959.
 • http://life.biology.mcmaster.ca/~brian/evoldir.html.
 • http://fp.bio.utk.edu/darwin/NAS_guidebook/provine_1.html.
 • „Naśladowanie cudów przyrody”, Przebudźcie się!, 22 stycznia 2000, s. 3.
 • „Człowiek uczy się od przyrody”, Przebudźcie się!, 22 stycznia 2000, s. 4-9.
 • „Wielki Projektant daje się poznać”, Przebudźcie się!, 22 stycznia 2000, s. 10-11.
 • „Teaching About Evolution and the Nature of Science”, http://www.nap.edu/readingroom/books/evolution98/.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-999be6cb-40ae-46aa-bb3b-0e8c61cc554a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.