Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 53 | 238-251

Article title

Cloud Computing – stan obecny i perspektywy rozwoju w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Cloud Computing – current state and development prospects in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Chmura obliczeniowa (Cloud Computing) stanowi obecnie ważny trend na rynku IT. Usługi Cloud Computing polegają na dostarczeniu i udostępnianiu wydajnych i skalowalnych zasobów IT (sprzętu, oprogramowania i usług), a usługodawca, którym jest zwykle podmiot zewnętrzny (ewentualnie wewnętrzny dział IT), oferuje usługi informatyczne odbiorcom za pośrednictwem sieci. Chmura obliczeniowa dynamicznie się rozwija zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami i coraz częściej uzupełnia, a nawet zastępuje klasyczną formę wdrożeń technologii informatycznych w organizacjach. W artykule, na bazie raportów i opracowań firm analityczno-doradczych i innych organizacji, przedstawiono aktualny stan i prognozy rozwoju Cloud Computing w Polsce oraz niektórych krajach UE. Wskazano również bariery warunkujące dalszy rozwój Cloud Computingu w Polsce.
EN
Cloud computing is now an important trend in the IT market. Cloud Computing services function by delivery and provision of efficient and scalable IT resources (hardware, software and services), and the service provider, which is usually an external subject (or internal IT department), offers IT services to customers via the network. Cloud computing is growing rapidly, both in Poland and abroad, and more often complements or even replaces the classical form of implementation of information technology in organizations. In the paper on the basis of reports and studies research prepared by different organizations the current status and forecast of Cloud Computing development in Poland and in some EU countries were presented. It also identified barriers conditioning the further development of Cloud Computing in Poland.

Year

Volume

53

Pages

238-251

Physical description

Contributors

 • Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska

References

 • Badanie Intela: Co trzecia firma w Polsce korzysta z chmury, http://www.intel.pl/content /www/pl/pl/it-managers/chmura-w-firmach.html (dostęp: 21.08.2016 r.).
 • BSA 2016 Global Cloud Scorecard, http://cloudscorecard.bsa.org/2016/pdf/ BSA_2016_ Global_Cloud_Scorecard.pdf (dostęp: 21.08.2016 r.).
 • Co druga firma w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych, http://www.onexgroup.pl/ aktualnosci/29/Co-druga-firma-w-Polsce-korzysta-z-rozwiazan-chmurowych (dostęp: 21.08.2016 r.).
 • Dziembek D., 2016, Cloud Computing – charakterystyka i obszary zastosowań w przedsiębiorstwach [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole.
 • Dziembek D., Jurga A., 2015, Analiza korzyści i zagrożeń związanych z zastosowaniem publicznej chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP [w:] Wiedza w przedsiębiorczości – aspekty technologiczne, organizacyjne i społeczne, red. I. Pawełoszek, C. Stępniak, Wydawnictwo WZ PCz, Częstochowa.
 • Eurostat, 2014, Cloud computing services used by one out of every five enterprises in the EU28, ICT usage in enterprises in 2014, 189/2014 – 9 December 2014
 • GUS, Społeczeństwo Informacyjne w Polsce, Wyniki badań statystycznych z lat 2011– 2015, Warszawa 2015.
 • Haag S., Cummings M., 2010, Management Information Systems for the Information Age (8thed.), McGraw-Hill/Irwin, New York.
 • Harvey Nash, KPMG, 2016, CIO Survey 2016, https://assets.kpmg.com/content/dam/ kpmg/pdf/2016/07/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2016.pdf (dostęp: 21.08.2016 r.).
 • Kamiński R., 2014, MŚP świadome korzyści płynących z chmury?, www.komputerwfirmie. org /informacje/raporty/pelny/9471/m (dostęp: 21.08.2016 r.).
 • Mell P., Grance T., 2011, The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, NIST Special Publication 800- 145, September.
 • Pasławski K., 2015, IDC: Cloud computing rośnie 7 razy szybciej niż rynek IT, https:// www.crn.pl/aktualnosci/idc-cloud-computing-rosnie-7-razy-szybciej-niz-rynek-it (dostęp: 21.08.2016 r.).
 • Pietruszyński P., 2015, Co z tą chmurą, Computerworld, http://www.computerworld.pl/ news/403712/Co.z.ta.chmura.html (dostęp: 21.08.2016 r.).
 • PMR, 2016, Cloud computing market in Poland 2016, Market analysis and development forecasts for 2016–2021, August 2016, www.pmrpublications.com/product/Cloud-computing-market-in-Poland-2016 (dostęp: 21.08.2016 r.).
 • RightScale, 2016, State of the Cloud Report, https://www.rightscale.com/lp/state-of-the- -cloud (dostęp: 21.08.2016 r.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99a4de03-edbd-4cda-83a8-f22f1887c476
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.