PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 533-543
Article title

Charakterystyka wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej na przykładzie biogazowni w Nacławiu

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Kompleks w Nacławiu (gmina Polanów) powstał w roku 2010 przy fermie trzody chlewnej (trzoda liczy około 1200 sztuk), skąd pobierany jest podstawowy substrat – gnojowica świńska. Firma posiada własne pole uprawne kukurydzy o powierzchni 320 ha, gdzie pozyskuje ko substrat, jakim jest kiszonka z kukurydzy. W ciągu roku biogazownia zużywa 16 800 ton gnojowicy i 8 760 ton kiszonki z kukurydzy. Założeniem biogazowni jest, by rocznie produkować około 2,3 miliona m3 biogazu, z czego ma powstać 5,9 mln kWh energii cieplnej i 5,3 kWh mln energii elektrycznej. Z tej ilości 20-30% wykorzystywane jest na własne potrzeby (procesy technologiczne, ogrzewanie zbiorników, centralne ogrzewanie), a pozostała część jest sprzedawana.
Contributors
  • Politechnika Koszalińskav
  • Politechnika Koszalińska
  • Politechnika Koszalińska
References
  • Kalinowska K., Technologiczne i ekologiczne aspekty wykorzystania odchodów produkcji zwierzęcej do produkcji biogazu”, praca magisterska, Koszalin 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-99c4791b-826e-43cf-837c-908183cf0086
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.