Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | V | 37-50

Article title

Caffè per tutti versus tabla de quesos, czyli kilka uwag na temat regionalizmu oddolnego i odgórnego na przykładzie Włoch i Hiszpanii

Title variants

EN
Caffè per tutti vs. tabla de quesos, or some comments on grass-roots and top-down regionalism on the example of Italy and Spain

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W publikacji porównywane są dwa modele regionalizacji: odgórnej i oddolnej, które zrealizowane zostały odpowiednio na mocy Konstytucji Włoskiej z 1947 r. oraz Konstytucji Hiszpańskiej z 1978 r. Nakreślenie przebiegu regionalizacji we Włoszech i doświadczeń autonomicznym w Hiszpanii jest punktem wyjściowym dla późniejszych porównań. W ostatnim rozdziale zestawione są cechy wyróżniające obu autonomii regionalnych, a mianowicie zasada dyspozycyjności systemu hiszpańskiego vs. zasada obligatoryjności regionalizacji włoskiej, a także cecha jednolitości modelu włoskiego oraz różnorodności jego hiszpańskiego odpowiednika. Artykuł analizuje wynikłe z powyższych zasad konsekwencje dla funkcjonowania obu systemów, wskazując, że hiszpańskie mechanizmy konstytucyjne, dające swobodę w zakresie tworzenia regionów przez zainteresowane społeczności lokalne mają większą szansę powiedzenia niż odgórna decyzja ustrojodawcy o przeprowadzeniu regionalizacji.
EN
This paper proposes a brief comparison of the Italian and Spanish regionalism, foreseen, respectively, by the 1948 Constitution of Italy and the 1978Constitution of Spain. The paper examines the major characteristics of regional autonomy in both countries in order to highlight their similarities and difference. One of the key findings is related to the bottom-up approach towards regionalization which shows that regionalism can be more successful if regional autonomy is introduced by interested regional communities rather than by legislators.

Year

Volume

V

Pages

37-50

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Aja E., I rapporti fra lo Stato e le Comunità autonome in Spagna, [w:] La riforma delle autonomie regionali. Esperienze e prospettive in Italia e Spagna, Turyn 1995.
 • Anzon A., I poteri delle Regioni dopo la riforma costituzionale. Il nuovo regime e il modello originario a confronto, Turyn 2002.
 • Caretti P., Relazione, [w:] Bert G., De Martin G.C. (red.), Le autonomie territoriali: dalla riforma amministrativa alla riforma costituzionale. Attidel Convegno – Roma, 9 gennaio 2001, Mediolan 2001.
 • D’Atena A., Il regionalisto nella Vicenza costituzione italiana, Bari-Roma 2006.
 • Font I., Llovet T., La potestà statutaria nel processo autonomistico spagnolo, [w:] La potestà statutaria regionale nella riforma della Costituzione. Temi rilevanti e profili comparati. Materiali della Commissione di studio e atti del seminario, Roma 29 marzo 2001, Mediolan 2001.
 • Gaca A., Witkowski Z., Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Włoskiej, Toruń 2012.
 • Gonzales Encinar J.J., Lo Stato federale asimmetrico: il caso spagnolo, [w:] Pace A. (red.), Quale, dei tanti federalismi?Atti del Convegno internazionale organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza, Roma 31 gennaio – febbraio 1997, Padwa 1997.
 • Groppi T., Il regionalismo spagnolo nella prima metà degli anni ’90: ilquadro normativo, [w:] La riforma delle autonomie regionali. Esperienze e prospettive in Italia e Spagna, a cura di Giancarlo Rolla, Turyn 1995.
 • Häberle Z., Problemi attuali del federalismo tedesco w: Federalismo e regionalismo in Europa, Mediolan 1994.
 • Luciniani M., Un regionalismo senza modello, “Regioni” 1994, nr 5.
 • Machelski Z., System polityczny Włoch, Warszawa 2010.
 • Marraccini R., Federalismi comparati. Un’analisi sui modelli federali in Europa, www.padaniaoffice.org/pdf/pubblico_interesse/studi_analisi/federalismi_comparati.pdf.
 • Mazzola G., Le Regioni fra riforme costituzionali, crisi finanziarie e federalismo, www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2012/06/Mazzola_Regioni_riforme-Cost_crisi_federalismo.pdf.
 • Misiuda-Rewera M., Włochy. Republika autonomii, Lublin 2005.
 • Myśliwiec M., Krysieniel K. (red.), Systemy polityczne wybranych państw basenu Morza Śródziemnego, Poznań-Chorzów 2011.
 • Scerbo A., Il “richiamo al passato” e il “ritorno dell’identità” nella nuova stagione statutaria in Italia e in Spagna. Considerazioni comparatistichealla luce dell’evoluzione del decentramento politico-istituzionale, [w:] Gambino S. (red.), Regionalismi e statuti. Le riforme in Spagna e in Italia, Mediolan 2008.
 • Skrzypczak T., Władza i polityka lokalna w państwie współczesnym, Kraków 1986.
 • Volpi M., Stato federale e Stato regionale: due modelli a confrontow: La riforma delle autonomie regionali. Esperienze e prospettive in Italia e Spagna, Turyn 1995.
 • Wlaźlak K., Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Warszawa 2010.
 • www.psz.pl/tekst-1171/Piotr-Marczewski-System-polityczny-Hiszpanii
 • Zakrzewska J., Włochy. Zarys ustroju, Wrocław 1974.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-4601

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99c84c2e-2def-4281-a948-4dfd843a48f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.