Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 | 3 | 158-163

Article title

Formatívne hodnotenie žiakov s využitím informačných a komunikačných technológií

Content

Title variants

EN
Pupils’ Formative Assessment with the Use of Information and Comunication Technologies

Languages of publication

EN SK

Abstracts

EN
This work is focused on the possibilities of the implementation of the electronic tasks set into the learning process with application pupils’ formative as163 sessment. The article cited examples of electronic tasks, which will be verified by pedagogical experiment at elementary schools.
SK
V príspevku sa autori venujú možnostiam implementácie súboru elektronických úloh do vyučovacieho procesu s uplatňovaním formatívneho hodnotenia žiakov. V článku sú uvádzané príklady elektronických úloh, ktoré budú overované v rámci realizácie pedagogického experimentu v základných školách.

Year

Volume

6

Issue

3

Pages

158-163

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

References

  • Košťálová H., Miková Š., Stang J. (2008): Školní hodnocení žáků a studentů, Praha.
  • Kratochvílová J. (2012): Aktivní spoluúčast žáka při hodnocení – zdroj inspirace rozvoje osobnosti žáka a pokládání základů zodpovědnosti za kvalitu svého života, [w:] Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení: filozofická východiska a pedagogické souvislosti, Praha.
  • Shute V.J., Kim Y.J. (2014): Formative and Stealth Assessment, [w:] Handbook of Research on Eeducational Communications and Technology, New York.
  • Slavík J. (1999): Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi, Praha.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99cc3aa7-772f-4fda-a759-03621b501689
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.