PL EN


2015 | 6 | 3 | 158-163
Article title

Formatívne hodnotenie žiakov s využitím informačných a komunikačných technológií

Content
Title variants
EN
Pupils’ Formative Assessment with the Use of Information and Comunication Technologies
Languages of publication
EN SK
Abstracts
SK
V príspevku sa autori venujú možnostiam implementácie súboru elektronických úloh do vyučovacieho procesu s uplatňovaním formatívneho hodnotenia žiakov. V článku sú uvádzané príklady elektronických úloh, ktoré budú overované v rámci realizácie pedagogického experimentu v základných školách.
EN
This work is focused on the possibilities of the implementation of the electronic tasks set into the learning process with application pupils’ formative as163 sessment. The article cited examples of electronic tasks, which will be verified by pedagogical experiment at elementary schools.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
158-163
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Košťálová H., Miková Š., Stang J. (2008): Školní hodnocení žáků a studentů, Praha.
  • Kratochvílová J. (2012): Aktivní spoluúčast žáka při hodnocení – zdroj inspirace rozvoje osobnosti žáka a pokládání základů zodpovědnosti za kvalitu svého života, [w:] Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení: filozofická východiska a pedagogické souvislosti, Praha.
  • Shute V.J., Kim Y.J. (2014): Formative and Stealth Assessment, [w:] Handbook of Research on Eeducational Communications and Technology, New York.
  • Slavík J. (1999): Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi, Praha.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-99cc3aa7-772f-4fda-a759-03621b501689
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.