Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 2 | 24-33

Article title

Instrumenty ochrony konsumentów w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. – potrzeba zmian?

Content

Title variants

EN
Consumer protection instruments in the Competition and Consumer Protection Act 2007 – the need for changes?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest szczegółowe zaprezentowanie tych przepisów konsumenckich uokik z 2007 r., które wymagają pilnej zmiany oraz jej uzasadnienie. Pozwoli to udzielić odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie i jak szczegółowo powinna przebiegać zmiana przepisów konsumenckich w tej ustawie. Zwłaszcza, że główne założenia projektowanej nowelizacji nie zawierają zmian w zakresie materialnych i proceduralnych przepisów konsumenckich, a jedynie zaakcentowanie, iż zmiany w innych przepisach (co dotyczy także przepisów konsumenckich) mają na celu wyeliminowanie niespójności redakcyjnych i wątpliwości interpretacyjnych.
EN
This paper aims to present in detail those provisions of the Act on competition and consumer protection which require an urgent change and its justification. This will answer the question to what extent and how specifically a revision of the consumer provisions in the Competition and Consumer Protection Act of 2007 should proceed. Especially, since the main objectives of the proposed amendments do not include substantive and procedural changes in the consumer provisions, but only emphasize that changes in other regulations (which also applies to consumer rules) intend to eliminate inconsistencies in interpretation and drafting.

Year

Volume

1

Issue

2

Pages

24-33

Physical description

Dates

published
2012-07-04

Contributors

  • Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie

References

  • Banasiński C., Piontek E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
  • Banasiński C., Wesołowska I., Ochrona zbiorowych interesów konsumentów [w:] Banasiński C. (red.), Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta, Warszawa 2004
  • Gill A., Swora M., Decyzja zobowiązująca jako metoda rozwiązywania sporów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, Nr 3
  • Mrzygłód K., Decyzja zobowiązująca w prawie konkurencji UE, cz. I i II, Europejski Przegląd Sądowy 2010, Nr 2-3
  • Sieradzka M., Wykładnia pojęcia „zbiorowy interes konsumentów” na tle orzecznictwa, Glosa 2008, Nr 3
  • Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
  • Stawicki A., Stawicki E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2011
  • Szydło M., Publicznoprawna ochrona zbiorowych interesów konsumentów, MoP 2004, Nr 17

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99ccf7c6-5a52-4c98-95ad-0ec1cdb34ed0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.