Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 60(3) Turystyka IV | 143-153

Article title

Żywność funkcjonalna – aspekty prawne i znaczenie wybranych składników bioaktywnych

Content

Title variants

EN
Functional Food – Legal Aspects and the Meaning of Selected Bioactive Ingredients

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Nowe preferencje konsumentów dotyczące wyboru żywności w dużym stopniu są uzależnione od rozwoju postępu technologicznego w przetwórstwie spożywczym. Wynika to ze wzrostu świadomości zdrowotnej społeczeństwa. Współczesne doniesienia akcentują prozdrowotne znaczenie żywności funkcjonalnej, dostarczając coraz to nowych informacji o zakresie pozytywnych jej oddziaływań na funkcjonowanie organizmu człowieka. W niniejszej pracy przedstawiony został krótki rys historyczny rozwoju rynku żywności funkcjonalnej oraz jego obecny stan. Podane są definicje i możliwe klasyfikacje tych produktów. Przedstawiono również ogólną charakterystykę żywności funkcjonalnej pod kątem występowania w niej aktywnych składników. Ważność składników i ich istotny wpływ na stan zdrowia stwarza wymagania dostarczenia konsumentom dokładnej informacji nie tylko o składzie chemicznym produktów, ale również o wpływie składników bioaktywnych na określone dolegliwości zdrowotne. Obowiązują w tym zakresie rygorystyczne regulacje prawne.
EN
New consumer’s preferences concerning food depend to a large extent on the development and technological progress in the food industry. It is associated with an increase in the sense of health awareness of the society. Contemporary reports emphasize the importance of food and pro-health functions in functional food. Through delivering the new informations on range of positive influence on functionality of human body. In this paper short history of functional food market and its contemporary position is shown. Basic definitions and classification of bioactive products are also presented. The aim of the work was to characterize functional food in terms of division and legal regulations, with elements of active ingredients and their functions. The importance of biocomponents requires to deliver to the consumer exact information not only on their chemical composition but also on influence of components on particular kind of disease. Basic food law regulation in this respect are also given.

Year

Pages

143-153

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie
author
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

References

 • AbuMweis S.S., Barake R, Jones P.J.H. (2008), Plant sterols/stanols as cholesterol lowering agents: A meta-analysis of randomized controlled trials, „Food & Nutrition Research”, Vol. 52.
 • Ashwell M. (2002), Concepts of Functional Foods International Life Sciences Institute, Brussels.
 • Błaszczak A., Grześkiewicz W. (2014), Żywność funkcjonalna – szansa czy zagrożenie dla zdrowia? „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, t. 20, nr 2.
 • Cencic A., Chingwaru W. (2010), The Role of Functional Foods, Nutraceuticals and Food Supplements in Intestinal Health, Nutrients, Vol. 2, Iss. 6.
 • Gormley R., Holm F. (2010), Functional Foods: Some Pointers for Success, UCD Institute of Food and Health, Dublin.
 • Korczak J. (2011), Nowa żywność bioaktywna wkrótce na naszych stołach, „Akademickie B+R”, nr 1(2).
 • Kozłowska-Strawska J., Badora A., Chwil S. (2017), Żywność funkcjonalna i tradycyjna – właściwości i wpływ na postawy konsumentów, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 98(3).
 • Kubiński T. (2010), Żywność funkcjonalna, „Życie Weterynaryjne”, nr 85(11).
 • Libudzisz Z. (2010), Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”, nr 2.
 • Olejniczak M. (2016), Wykorzystanie badań marketingowych w kreowaniu innowacji na rynku żywności funkcjonalnej „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego”, nr 460.
 • Olędzka R. (2007), Nutraceutyki, żywność funkcjonalna — rola i bezpieczeństwo stosowania, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”, nr 1.
 • Roberfroid M.B. (2000a), Concepts and strategy of functional food science: The European perspective, „The American Journal of Clinical Nutrition”, Vol. 71, Iss. 6.
 • Roberfroid M.B. (2000b), An European consensus of scientific concepts of functional foods, „Nutrition”, Vol. 16, Iss. 7-8.
 • Roberfroid M.B. (2002), Global view on functional foods: European perspectives, „British Journal of Nutrition”, Vol. 88, Supl. 2.
 • Siro I., Kapolna E., Kapolna B., Lugasi A. (2008), Functional food. Product development, marketing and consumer acceptance. A review, „Appetite”, Vol. 51, Iss. 3.
 • Świderski F., Waszkiewicz-Robak B., Hoffman M. (2001), Żywność funkcjonalna – implikacje żywnościowe, „Żywność”, nr 4(29), Supl.
 • Włochal M., Grzymisławski M., Bogdański P. (2014), Możliwości wykorzystania żywności funkcjonalnej w leczeniu otyłości. Forum Zaburzeń Metabolicznych, t. 52, nr 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99d43141-c37b-46e5-9436-7ccdf455f9d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.