Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 15 | 177-184

Article title

Instrumenty wspierające działania rewitalizacyjne i ich wpływ na aktywizację zdegradowanych układów przestrzennych na przykładzie Wrocławia, Łodzi i Krakowa

Content

Title variants

EN
Instruments supporting revitalization activities and their impact on the activation of degraded spatial arrangements, illustrated with examples of Wroclaw, Lodz and Cracow

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper aims at analysing instruments supporting revitalization activities and their impact on the transformation of degraded spatial structures of Wrocław, Łódź and Cracow. These instruments include documents of Local Revitalization Programmes, management and implementation strategies, as well as strategies of monitoring crisis areas, financing instruments in the form of the European Union funds, and works on a revitalization act.

Keywords

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

References

 • Billert A., 2008, Sens i funkcja ustawy rewitalizacyjnej, [w:] J.J. Parysek, A. Tölle (red.), Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 13–19
 • Bryx M., Jadach-Sepioło A., 2009, Rewitalizacja miast w Niemczech, Rewitalizacja Miast Polskich, tom 3, Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 • Jadach-Sepioło A., 2009, Możliwości zarządzania wartością nieruchomości w rewitalizacji polskich miast, [w:] W. Rydzik (red.), Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją, Rewitalizacja Miast Polskich, tom 6, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 105–162
 • Lokalny Program Rewitalizacji Starego Miasta, 2008, Urząd Miasta Krakowa, Kraków
 • Lokalny Program Rewitalizacji „starej” Nowej Huty, 2008, Urząd Miasta Krakowa, Kraków
 • Lokalny Program Rewitalizacji Wrocławia na lata 2005–2006 i 2007–2013, 2005, Urząd Miasta Wrocławia, Wrocław
 • Markowski T., Stawasz D., Nowakowska A., 2005, Zarządzanie, monitorowanie i aktualizacja, [w:] Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Centralnego Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódź
 • Mliczyńska-Hajda D., 2009, Rewitalizacja w Polsce. Aktualny stan i perspektywy, [w:] Konferencja Miasto 2009 – zarządzanie miastem, Katowice
 • Muzioł-Węcławowicz A., 2005, Rewitalizacja miast – założenia ustawy o gminnych programach rewitalizacji, Warszawa
 • Parysek J.J. 2008, Suburbanizacja i reurbanizacja: dwa bieguny polskiej urbanizacji (Suburbanisation and reurbanisation: the two poles of Polish urbanisation), [w:] J.J. Parysek i T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny (The socio-economic region and regional development), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 261–286
 • Projekt ustawy o programach rewitalizacji, 2002, Warszawa
 • Rachwał T., Świerczewska-Pietras K., 2010, Evaluation of effects of EU funds utilization for revitalization in the Malopolskie voivodeship, [w:] P. Churski, W. Ratajczak (eds.), Regional Development and Regional Policy in Poland: First Experiences and New Challenges of the European Union Membership, Part II, Studia Regionalia, Vol. 27, Part II, Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw, s. 255–269
 • Rydzik W., 2009, Organizacja zarządzania procesami rewitalizacji, [w:] W. Rydzik (red.), Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją, Rewitalizacja Miast Polskich, tom 6, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 163–194
 • Skalski K., 2004, Szanse i zagrożenia programów rewitalizacji, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Wykluczenie, rewitalizacja, spójność społeczna, Śląsk, Katowice–Warszawa, s. 84–147
 • Świerczewska-Pietras K., 2008, Programy Rewitalizacji w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Krakowa.
 • Serce miasta, Czasopismo Techniczne A, z. 4-A/2008, zeszyt 9 (rok 105), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, s. 175–180
 • Uproszczony lokalny program rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004–2013, 2005, Urząd Miasta Łodzi, Łódź
 • Ustawa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, 2008, Dziennik Ustaw z 2009 r., nr 19, poz. 100

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99d973c2-4423-4c89-a7ce-7e22dd4b6134
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.