Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 1 | 445-460

Article title

Procesy globalizacji a poziom rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – model miękki

Content

Title variants

EN
The processes of globalization and the level of development of the Warsaw Stock Exchangesoft model

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule skupiono uwagę na zniesieniu barier ograniczających transfer, głów nie kapitału, na poziom rozwoju GPW w Warszawie. Struktura artykułu jest następując a: w pierwszej części zdefiniowano proces globalizacji, opisano je go wpływ na rynek kapitałowy, w drugiej części sformułowano problem pomiaru poziomu rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w trzeciej, ostatniej części zbudowano model miękki ba dający zależności między zmiennymi. Badania wykazały, że modelowanie miękkie może być użyteczną metoda pomiaru wpływu obu zmiennych ukrytych.

Year

Volume

1

Issue

1

Pages

445-460

Physical description

Contributors

 • Dr, Zakład Ekonometrii i Statystyki, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku

References

 • Globalizacja – główne problem y, w: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki światowej i rynku pracy, Chmielak A. (red.), Wydawnictwo UwB, Białystok.
 • Borowski J. (2008), Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo UwB, Białystok.
 • Encyklopedia Powszechna (1974), PWN, Warszawa.
 • Friedman T. L. (2006), Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Kołodko G. W. (2008), Wędrujący świat, Prószyński i Ska, Warszawa.
 • Kulpaka P. (2007), Giełdy w Gospodarce, PWE, Warszawa.
 • Milo W. (2000), Finansowe rynki kapitałowe, PWN, Warszawa.
 • Pearce D. W. i inni (1974), The MIT Dictionary of Modern Econ o mics, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts .
 • Perło D., Perło D. (2002), Analiza wpływu dochodów regionu na poziom rozwoju – model miękki, w: Rozwój regionalny a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo UwB, Białystok.
 • Rocki M. (2007), Miękkie wskaźniki stanu gospodarki, www.rocki.pl/aktualnosci/ 2007.05.18_konferencja_irg.pdf, dostęp dnia 28.12.2012 .
 • Rogowski J. (1990), Modelowanie miękkie Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Filii UW, Białystok.
 • Scholie J. A. (2005), Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec.
 • Schumpeter J. (1960) Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa .
 • Stiglitz J. (2010), Freefall – jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa.
 • Wassilew A. Z. (2009) Technologie informacyjno-komunikacyjne a sieci owość we współczesnym społeczeństwie, „Gospodarka narodowa” nr 1112. Wnorowski H. (2011), Rynki zagraniczne ja ko miejsce realizacji funkcji celu przedsiębiorstwa, w: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki światowej i rynku pracy, Chmielak A. (red.), Wydawnictwo UwB, Białystok.
 • Wold H. (1980), Soft Modelling: Intermediate between Traditional Model Building and Data Analysis, Banach Center Publication, Mathematical Statistics .

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99dc4dc8-fbb3-4831-b19b-9425ca51254b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.