PL EN


2004 | 6 | 153-174
Article title

Prawne problemy działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego

Content
Title variants
EN
Legal issues of economic activities faced by the local governments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza prawna działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego. Autor koncentruje rozważania na prawnych zagadnieniach dopuszczenia przez ustawodawcę możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez te jednostki, co budzi wiele wątpliwości nie tylko natury prawnej.
EN
The paper brings up the legal aspects of taking up and performing the business activity by the local governments. The aim of the author is to give answers to the following questions: — what has the legislative authority meant by the idea of "business activity" taken up by local governments: what differs it from the business activity performed by a commercial entities and under what legal regulations local governments have been authorized to perform such activities, — what's the acceptable range of business activities performed by local governments, with particular consideration of criteria which differentiate business activity in the field of public utilities and commercial activities, — in what legal-organizational forms may local governments perform business activity?
Year
Issue
6
Pages
153-174
Physical description
Dates
published
2004
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
References
 • Agopszowicz A., Mienie komunalne, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 1-2.
 • Agopszowicz A., Gilowska Z., Komentarz do ustawy o samorządzie terytorialnym, Warszawa 1997.
 • Banasiński C., Kulesza M., Szafrański D., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz i przepisy towarzyszące, Warszawa 1997.
 • Biernat S., Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wolność gospodarcza de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Prawa Handlowego 1994, nr 9.
 • Brzeziński B., Matuszewski W., Morawski W., Olesińska A., Prawo finansów publicznych, Toruń 1999.
 • Byjoch K., Redeł S., Prawo gospodarki komunalnej, Warszawa 2000.
 • Ciepiela M., Status prawny gminy jako komandytariusza, "Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 4.
 • Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Zakamycze, Kraków 1998.
 • Dziembowski Z., Dopuszczalność działalności gospodarczej gmin w sferze użyteczności publicznej, "Wspólnota" 1992, nr 1.
 • Kosikowski C., Działalność gospodarcza gmin, Białystok 1992.
 • Kosikowski C., Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej, Łódź - Zielona Góra 1997.
 • Kosikowski C., Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2000.
 • Kubot Z., Ustanie bytu prawnego komunalnego zakładu budżetowego w następstwie przekształcenia w spółkę gminy. "Rejent" 1998, nr 5.
 • Piątek S., Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, PiP 1981, nr 8.
 • Prawo spółek, red. S. Włodyka, Kraków 1996.
 • Skoczny T., Dopuszczalność działalności gospodarczej gmin, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 3.
 • Wasilewski A., Działalność gospodarcza a funkcje i zadania gminy, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 11-12.
 • Wasilewski A., Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej w świetle prawa polskiego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1982, nr 1-2.
 • Walaszek-Pyzioł A., Swoboda działalności gospodarczej, "Studium Prawne", Kraków 1994.
 • Zdyb M., Prawo działalności gospodarczej, Komentarz, Kraków 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-99eb81ee-0454-4f23-82b5-01642ea3fedd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.