Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2 | 101-115

Article title

Turystyka miejsc niechcianych – poradzieckie garnizony w Polsce Zachodniej

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ukazanie popularnego, acz niszowego sposobu uprawiania turystyki, jakim jest turystyka miejsc niechcianych oraz związany z tym ruch urban exploring. Pierwsza część poświęcona jest charakterystyce obiektów pomilitarnych, w szczególności garnizonów. Dalej autorzy identyfikują specyfikę turystyki związanej z takimi obiektami i obszarami. Ostatnia część poświęcona jest studium przypadków konkretnych obiektów militarnych, których losy pokazują stosunek do tzw. trudnego dziedzictwa, z uwzględnieniem ruchu turystycznego do tych miejsc. Artykuł został oparty zarówno o analizę literatury, jak i o wyniki badań terenowych przeprowadzonych w m.in. Pstrążu.

Year

Issue

2

Pages

101-115

Physical description

Dates

online
2017-04-01

Contributors

 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski

References

 • Abbey-Lambertz, K., 2013, Detroit’s Abandoned Ruins Are Captivating, But Are They Bad For Neighborhoods? www.huffingtonpost.com/2013/12/30/detroit-ruins_n_4519731.html [27.03.2015]
 • Abramowicz Z., Olczak K., 1999, Osiecznica i okolice: przewodnik historyczny, Oppidium, Warszawa
 • Affelt W., 2009, Dziedzictwo techniki, jego różnorodność i wartości, „Kurier Konserwatorski”, Nr 5/2009, s. 5-20
 • Armano A., 2009, Zostało z Żelaznej Kurtyny, „Polityka”, nr 48(2733), s. 114-121
 • Bator J., 2010, Rekin z parku Yoyogi, W.A.B., Warszawa
 • Błahut G., 2006, Akty symboliczne w przestrzeni zdewaluowanej. Przykład urban exploration i graffiti, [w:] I. Bukowska-Floreńska (red.), „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, Tom 9, s. 63-75
 • Bujakiewicz A., 2005, Aspekty technologiczne nowoczesnych metod fotogrametrii cyfrowej, „Geodesia et Descriptio Terrarum", nr 4(2), s. 25-36
 • Dębski D., Czarnecka D., 2015, Mapping meanings in the post-soviet landscape of Borne Sulinowo, „Journal of the Institute of Latvian History/Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls”, v. 95, s. 96-120
 • Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Bolesławcu nr GG 7224/51/95
 • Gaweł Ł., 2009, Czy zapałki są dziedzictwem kulturowym?, „Zarządzanie w Kulturze”, Tom 10, s. 15
 • Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Iliopolou E., 2013, Decoding The City With Urban Exploration, manuskrypt BA Architecture Disertation – University of Greenwich, promotor: Nicholas Boyarsky
 • Jak daleko możemy się posunąć w wyszczególnianiu poszczególnych form czy typów turystyki kulturowej? „Turystyka Kulturowa”, Nr 3/2011 (marzec 2011), s. 43-47
 • Jarczewski W., Kuryło M., 2009, Rewitalizacja terenów powojskowych, [w:] W. Jarczewski (red.) Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Wydawnictwo Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 243-290
 • Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kobyliński Z., 2011, Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe?, „Mazowsze. Studia Regionalne”, Nr 7/2011, s. 21-47
 • Kowalski K., 2013, O istocie europejskiego dziedzictwa – rozważania, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
 • LeDuff Ch., 2015, Detroit. Sekcja zwłok Ameryki, Wydawnictwo Czarne, Sękowa
 • Machnik K., 2015, Pstrąże – największe opuszczone miasto w Polsce. http://turystyka.wp.pl/gid,17417336,kat,1036541,title,Pstraze-najwieksze-opuszczone-miasto-w-Polsce,galeria.html?ticaid=115324 [01.06.2015]
 • Merrill S., Hack H., 2012, Exploring hidden narratives: Conscript graffiti at the former military base of Kummersdorf , „Journal of Social Archaeology", Vol. 11(1), s. 101-121
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2009, Polska: największe muzeum fortyfikacji na wolnym powietrzu w aspekcie rozwoju turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, Nr 2/2009 (luty 2009), s. 20-48
 • Mott C., Roberts S. M., 2014, Not Everyone Has (the) Balls: Urban Exploration and the Persistence of Masculinist Geography, „Antipode", 1/2014, s. 229-245
 • Murzyn-Kupisz M., 2011, Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, „Culture Management”, Vol. 4(4), s. 205-215
 • Pitek B., Mikos von Rohrscheidt A., 2014, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Legnica oraz powiatu ziemskiego legnickiego, „Turystyka Kulturowa”, Nr 5/2014 (maj 2014), s. 92-110
 • Poczta J., 2009, Krajobraz kulturowy powojskowy Bornego Sulinowa i jego wpływ na kształtowanie polityki władz miejscowych, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, Tom XXV, s. 117-123
 • Pokojska W., 2015, Zapomniane dziedzictwo, czyli urban exploring, „Zarządzanie w Kulturze”, Tom 16, Nr 2, s. 151-163
 • Rabikowska M., 2013, Introduction: The Memory of the Communist Past – An Alternative Present? [w:] M. Rabikowska (red.), The Everyday of Memory. Between Communism and Post-Communism, Peter Lang International Academic Publishers
 • Springer F., 2014, Śladem blizny, „Polityka, nr 50 (2988), s. 116-121
 • Stankiewicz C., 2015, Pieniężno: Pomnik kata AK - gen. Iwana Czernichowskiego - zostanie rozebrany. Jest decyzja starosty, www.polskatimes.pl/artykul/3902089,pieniezno-pomnik-kata-ak-gen-iwana-czernichowskiego-zostanie-rozebrany-jest-decyzja-starosty,id,t.html?cookie=1 [28.10.2015]
 • Szpociński A., 2008, Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty drugie", 4/2008, s. 11-20
 • Tomaszewski A., 2013, Ku nowej filozofii dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków,
 • Wojtkun G., 2011, Osiedla Kaliny i Przyjaźni w Szczecinie - „Uniwersalna" wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa, „Przestrzeń i Forma", nr 16, s. 609-622
 • Zachariasz A., 2011, Krajobrazy pamięci wyrazem tożsamości miejsca, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego", nr 15, s. 310-326
 • Źrałko A., 2014, Pomnik radzieckiego żołnierza z Kęszycy zniszczony. Policja szuka sprawców, http://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/1,35182,17175261,Pomnik_radzieckiego_zolnierza_z_Keszycy_zniszczony_.html [28.10.2015]
 • http://forgotten.pl/miejsca.php?typ=militarne&wojewodztwo= [09.07.2015].
 • http://forgotten.pl/miejsce.php?id=1564 [01.06.2015]
 • http://forgotten.pl/miejsce.php?id=434 [01.06.2015]
 • www.ddr-bunker.de/bunker/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=15&Itemid=37 [25.03.2015]
 • www.poradzieckie.szprotawa.org.pl
 • www.portal.legnica.eu/strona-22-nasze_miasto_sladami_malej_moskwy.html [25.03.2015]
 • www.rawelin.org/rawelin/aktualnosci.htm [26.03.2015]
 • www.tvp.info/17179049/ideologiczna-wojna-na-braterskich-pomnikach-co-robic-z-poradzieckimi-monumentami [24.03.2015]

Notes

PL

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99ee7e80-99f8-4075-9c6f-01816e7032ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.