Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 9 | 293-320

Article title

Politicians’ Right to Privacy Online. Polish and International Protection Standards. Selected Issues

Content

Title variants

Prawo do prywatności polityków w internecie. Polskie i międzynarodowe standardy ochrony. Wybrane zagadnienia

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The article concerns the following issues: legal status of the Internet, considerations concerning the definition of a politician from a legal viewpoint, definitions regarding the right to privacy, international privacy protection regulations and privacy of a public person in the jurisprudence of Polish courts.
PL
Artykuł składa się z następujących merytorycznych części, dotyczących zagadnień: statusu prawnego Internetu, rozważań związanych z definiowaniem osoby polityka z punktu widzenia prawa, zagadnień definicyjnych związanych z  prawem do prywatności, międzynarodowych regulacji dotyczących ochrony prywatności oraz prywatności osoby publicznej w orzecznictwie sądów polskich.

Year

Issue

9

Pages

293-320

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Historii ul.Święty Marcin 78, 61-809 Poznań

References

 • Antoszewski A., Herbut R. (ed.), Leksykon politologii [Lexicon of politology], Wrocław 2004.
 • Bagienska-Masiota A., Problematyka wolności słowa w kontekście uregulowań prawnych dotyczących cenzury w latach 1944-1981 w Polsce [Freedom of speech in the context of legal regulations of censorship in 1944-1981, in Poland], “Politeja” 2013.
 • Barta J. i Markiewicz M., Dobra osobiste osób fizycznych. Rozdział II [Personal rights of natural persons. Chapter II], [in:] . Barta J. and Markiewicz M. (ed.) Media a dobra osobiste [Media and personal rights], , Warszawa 2009.
 • Barta J., Markiewicz R., Postęp techniczny w mediach [Technical progress of the media], [in:] Barta J., Markiewicz R., Matlak A., (eds.) Prawo mediów [Media Law], Warszawa 2008.
 • Braciak J., Prawo do prywatności [The right to privacy], Warszawa 2004.
 • De Carreras Serra L.: Regimen juridico de la informacion. Periodistas y medios de comunicacion, Barcelona 1996.
 • Escobar de la Serna L.: Manual de Derecho de la Informacion, Madrid 1997.
 • European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of November 4, 1950.
 • Ferenc-Szydełko E., Prawo prasowe. Komentarz [Press Law. A Commentary], , Warszawa 2013, or older: J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz [Press Law. A Commentary], Warszawa 2008.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu [Polish constitutional law. An introductory lecture], Warszawa 2002.
 • Gawlik B., Dobra osobiste, Zbiór orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie [Personal rights. Collection of verdicts of Administrative Court in Cracow], Kraków 1999.
 • Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych według przepisów prawa cywilnego [Protection of personal rights in line with civil law regulations], Warszawa 1957.
 • International Covenant on Civil and Political Rights of December 16, 1966, www.ms.gov.pl/prawa_czl_onz/prawa_czlow_ICCPR.doc, 26.02.2014.
 • Kidyba, A., A commentary to the Civil Code, Warszawa 2012.
 • Kopff A., Koncepcja prawa do intymności i do prywatności życia osobistego. Zagadnienia konstrukcyjne [The concept of right to intimacy and privacy of personal life. Basic notions], "Studia Cywilistyczne”, 1972.
 • Kulesza J., Ius Internet, Między prawem a etyką [Ius Internet. Between the law and ethics], Warszawa 2010.
 • Lakomy M., Demokracja 2.0 interakcja polityczna w nowych mediach [Democracy 2.0: political interaction in the new media], Kraków 2013.
 • Michalski B., Podstawowe problemy prawa prasowego [Basic notions of press law], Warszawa 1998, p. 50-51 and J. Sobczak, Prawo prasowe. Podręcznik akademicki [Press law. An academic handbook], Warszawa 2000.
 • Nowina-Konopka M., Rola Internetu w rozwoju demokracji w Polsce [The role of the Internet in the development of Polish democracy], Kraków-Nowy Sącz, 2008.
 • Ostrowska D., Prawa człowieka. Zarys wykładu [Human rights. An introductory lecture], Warszawa 2008.
 • Pryciak M., Prawo do prywatności [The right to privacy],
 • Sieńczyło-Chlabicz J. (ed.), Prawo mediów [Media law], Warszawa 2013.
 • Sieńczyło-Chlabicz J., Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę [Violation of privacy of public persons by press], Zakamycze 2006.
 • Sieńczyło-Chlabicz J., Zawadzka Z., Nowakowska M., Istota prawa prasowego w Polsce. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa mediów [Chapter I. The core of press law in Poland. Basic notions of media law], [in:] J. Sieńczyło-Chlabicz (ed.) Prawo mediów [Media law],, Warszawa 2013.
 • Szymczak M. (ed.), Słownik języka polskiego PWN [PWN Dictionary of the Polish language], Warszawa 1983.
 • Universal Declaration of Human Rights of 10 December 1948.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji RP
 • z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Commentary on the Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997], Warszawa 2008.
 • Wojciechowska A. , Naruszenie powszechnych dóbr osobistych w Internecie [Violation of common personal rights on the Internet], [in:] Media a dobra osobiste [Media and personal rights], ed. Barta J. and Markiewicz M., Warszawa 2009.
 • www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/37379/011.pdf, 26.02.2014.
 • Zając J.M. and Baran D., Kampania w sieci, analiza wyborów samorządowych w 2000 roku [Online campaigns and analysis of local government elections of 2000] , Warszawa 2011.
 • http://lex.online.wolterskluwer.pl, Lex no. 846541.
 • http://orzeczenia.ms.gov.pl, 26.02.2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99f27bfe-e3f3-4d6b-a5bd-ed1e8625c4f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.