Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 6(66) | 20-30

Article title

Płeć jako determinanta szansy podjęcia zatrudnienia i ryzyka rezygnacji z pośrednictwa urzędu pracy

Title variants

EN
Gender as Determinant of Employment Opportunities and Risks of Resigning from Services of Labour Office

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The purpose of this paper is to compare women’s odds of employment to those of men’s, depending on their educa¬tion and age. Since a large number of people have rejected the services of Labour Of¬fices, we also compare the odds ratios of the risk of this deci¬sion among women and men, according to education and age. The aim of the study was to verify the hypothesis that un¬employed women were more determined to find a job and that they took into consideration their La¬bour Office offers more often than men. In the analysis we used the data on over 20,000 unemployed people who had deregistered from the Local Labour Office in Szczecin in 2010.

Keywords

Year

Issue

Pages

20-30

Physical description

Contributors

 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

References

 • Bieszk-Stolorz B., Markowicz I. 2011 Ocena szansy wyjścia z bezrobocia ze względu na wiek i staż pracy bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Szczecinie, „Taksonomia 18. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 176, Wrocław.
 • Daras T., Jerzak M. 2005 Wpływ cech społeczno-demograficznych osób bezrobotnych na możliwość znalezienia pracy, badanie na podstawie danych BAEL w latach 1993-2003, Materiały i Studia, Zeszyt nr 189, NBP, Warszawa.
 • Foley M.C., Determinants of unemployment duration In Russia, Working Paper nr 81, The William Davidson Institute AT the Univeristy of Michigan Business School 1997, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.wdi.umich.eduęfilesęPubli cationsęWorkingPapersęwp81.pdf, data wejścia: 15.12.2012].
 • Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final Report to the C/MIN(2012)5, Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, Paris 2012, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.oecd.org/social/familiesandchildren/ 50423364.pdf, data wejścia: 18.12.2012].
 • Hosmer D.W., Lemeshow S. 2000 Applied Logistic Regression, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • Kavkler A., Danacica D.E., Babucea A.G., Bicanic I., Bohm B., Tevdovski D., Tosevska K., Borsic D. 2009 Cox Regression Models for Unemployment Duration in Romania, Austria, Slovenia, Croatia, and Macedonia, „Romanian Journal of Economic Forecasting”, vol. 10, isssue 2.
 • Kleinbaum D.G., Klein M. 2002 Logistic Regression. A Self-Lerning Text, Springer-Verlag, New York.
 • Marcassa S. 2011 Unemployment Duration of Spouses: Evidence From France, THEMA Working Papers 2012-31, THEMA (THéorie Economique, Modélisation et Applications), Université de Cergy-Pontoise.
 • Markowicz I., Stolorz B. 2009 Wpływ sposobu kodowania zmiennych na interpretację parametrów modelu regresji logistycznej, „Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej”, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/2, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • OECD Harmonised Unemployment Rates, News Release: August 2012, Paryż, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.oecd.org/std/labourstatistics/HUR_ NR10e12.pdf, data wejścia: 20.12.2012].
 • Socha M., Sztanderska U. 2000 Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sztanderska U., Grotkowska G. 2007a Aktywność ekonomiczna ludności, [w:] Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, I. E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red.), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Sztanderska U., Grotkowska G. 2007b Zatrudnienie i bezrobocie kobiet i mężczyzn, [w:] Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, I. E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red.), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Tansel A., Tasci H.M. 2010 Hazard Analysis of Unemployment Duration by Gender In Developing Country: The Case of Turkey, Labour 24(4).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99f6d5f5-d22f-492e-86b6-25a9d591959f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.