Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 | 40-43

Article title

Opieka paliatywna w perinatologii oczami położnych – model postępowania wobec rodzin i dzieci dotkniętych wadami letalnymi.

Content

Title variants

EN
Palliative care in perinatology in midwifes eyes – model of dealing with families and children affected by lethal defects.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Perinatologia jest dziedziną medycyny zajmującą się opieką perinatalną nad kobietą w ciąży i płodem. Coraz częściej określana jest pojęciem medycyny matczyno-płodowej. Dzięki postępowi medycyny, przez wykonywanie badań prenatalnych można dokonać wykrycia wad letalnych, które niejednokrotnie oznaczają śmierć nienarodzonego dziecka. Rodziny, które dowiadują się o tym, że ich dziecko nie ma szans przeżycia, mogą zdecydować się na podjęcie jednej z trzech opcji: dokonania eugenicznej aborcji, podjęcie się opieki paliatywnej i uporczywej terapii. W artykule szeroko został podjęty temat opieki paliatywnej, której zadaniem jest objęcie wszechstronnym wsparciem rodziny i chorego dziecka. Zadania opieki paliatywnej skupiają się na niesieniu wsparcia rodzinom, które doświadczają problemu wad letalnych. W sprawowaniu opieki nad tymi rodzinami znaczącą rolę odgrywa położna, która będąc wsparciem dla kobiet, pomaga im przejść przez ten trudny okres.
EN
Perinatology is the branch of medicine, which refers to the specialized care of pregnant women and their fetuses. It is often called maternal – fetal medicine. Thanks to progress in medicine, by performing prenatal testing, we can detect lethal defects, which often means that unborn child will die very soon. Families who find out that their child has no chances to survive can: do the eugenic abortion, take on palliative care, or persistent therapy. In the article the subject of palliative care is broadly represented and its primary focus on providing support to families which have a problem with lethal defects. The things which palliative care must do is to take care of family and terminally ill child. The midwife is the primary person who provide those families assistance and she is also the one who helps them to go through this difficult period.

Year

Issue

2

Pages

40-43

Physical description

Dates

published
2013-06-10

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek Położnictwo (studentka)
author
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek Położnictwo (studentka)
 • Zakład Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Zakład Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

References

 • 1. Dangel T, Szymkiewicz-Dangel J. Opieka paliatywna w perinatologii. W: Dangel T, red. Opieka paliatywna nad dziećmi. Wyd. XIII. Warszawa; 2005: 27–30.
 • 2. Szymkiewicz-Dangel J. Perinatalna opieka paliatywna – czy możliwa jest współpraca położników i neonatologówz hospicjami domowymi dla dzieci? Opieka Paliatywna nad Dziećmi 2007; XV:25–28.
 • 3. Dangel T. Wady letalne u płodów i noworodków – opieka paliatywna jako alternatywa wobec eugenicznej aborcji, eugenicznego dzieciobójstwa i uporczywej terapii. Warszawa: Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. www.hospicjum.waw.pl.
 • 4. Makara-Studzińska M, Iwanowicz-Palus G. Psychologia w położnictwie i ginekologii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2008.
 • 5. Kornas-Biela D. Niepomyślna diagnoza prenatalna: dylemat rodziców, wyzwanie dla profesjonalistów. Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo 2008; 04.
 • 6. Grenda T, Kaczkowski R, Pawilikowski J, i wsp. Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci – wytyczne dla lekarzy. Polskie Towarzystwo Pediatryczne; 2011. TY
 • 7. Szewczyk K, Decyzje krytyczne w neonatologii i standardy ich podejmowania. Diametros 2010; 26: 96–135.
 • 8. Standardy postępowania z pacjentką doświadczającą poronienia, wewnątrzmacicznego obumarcia płodu, porodu przedwczesnego i śmierci dziecka krótko po narodzinach. Warszawa: Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu; 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-4212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99f9b548-a804-479b-b46c-7386d20e5261
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.