Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3(89) | 5-19

Article title

EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARSTW MLECZNYCH W REGIONIE WIELKOPOLSKI I ŚLĄSKA W ZALEŻNOŚCI OD SKALI PRODUKCJI

Authors

Title variants

EN
EFFICIENCY AND COMPETITIVENESS OF DAIRY FARMS IN THE REGION OF WIELKOPOLSKA AND SILESIA, DEPENDING ON SCALE OF PRODUCTION

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The aim of the study is to assess the effectiveness of the production factors and the competitiveness of agricultural holdings in the region of Wielkopolska and Silesia, specializing in dairy production depending on the scale of production. To achieve the objective the farms participating in the Polish FADN system between 2010 and 2014 from the Wielkopolska and Silesian region were used. Farm income were clearly differentiated and their size depended on the scale of milk production. The largest income was obtained by farms with a very large scale of production. The income of this group of farms was as much as ten times larger than small-scale farms. The competitiveness index: Wk = 2.12, indicating competitiveness capacity, reached the largest dairy farms, these are farms with 90 hectares, holding about 80 cows with an average yield of 8000 kg of cow milk. On the other hand, in medium – and large-scale farms (20-40 cows), the competitiveness index was 1.4-1.8, these farms are competitively-feasible. Study shows that development opportunities have dairy farms above 20 cows.

Contributors

author
 • Dr Roman Sass, ul. Ogrodowa 54, 86-010 Koronowo, Poland.

References

 • 1. Biswanger H. Ch. (2011): Spirala wzrostu, pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych, ZYSK i S-ka, Poznań. 2. Czubak W, Sadowski A. (2014): Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej gospodarstw rolnych w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (32), Poznań, s. 45-46. 3. Goraj L. (2010): Ocena uzależnienia dochodów gospodarstw rolnych od płatności bezpośrednich w państwach członkowskich Unii Europejskiej na podstawie wyników FADN, [w:] A. Grzelak i A. Sapa (red), Agroekonomia w warunkach rynkowych, Problemy i wyzwania, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 303-314. 4. Grzelak A. (2015): Determinanty zasobowe procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN), Roczniki Naukowe SERiA, tom XVII, zeszyt 2, Warszawa-Poznań –Kołobrzeg, s. 69-74. 5. Józwiak W. (2009): Zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w zestawieniu z gospodarstwami niemieckimi i węgierskimi (red. W. Józwiak), Program Wieloletni 2005-2009, nr 132, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 51-60. 6. Józwiak W. (2012): Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku, Program Wieloletni 2011-2014, nr 53, IERiGŻ- PIB, Warszawa, s. 29 -33. 7. Józwiak W. (2014): Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio i długoterminowej (red. W. Józwiak), Program Wieloletni 2011-2014, nr 144, IERiGŻ- PIB, Warszawa, s. 42-43. 8. Kleinhanss W. (2015): Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolnych w Niemczech. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr1, Warszawa, s. 25-27. 9. Manteuffel R. (1979): Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL Warszawa, s. 165-174. 10. Mirkowska Z., Ziętara W. (2015): Sytuacja ekonomiczna i efektywność polskich gospodarstw trzodowych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, Warszawa, s. 42-54. 11. Pietrzykowski R., Wicki L. (2011): Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z programów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t.98, z.4, Warszawa, s. 12-19. 12. Sass R. (2015): Sytuacja ekonomiczna gospodarstw produkujących mleko w latach 2004-2012 i możliwości ich rozwoju po likwidacji kwotowania produkcji, [w:] A. Chlebica (red), Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa, s. 221-232. 13. Skarżyńska A. (2011): Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t.98, z.1, Warszawa, s. 10-19. 14. Ziętara W. (2012): Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t.99, z.1, Warszawa, s. 49-52. 15. Ziętara W. (2014): Polskie gospodarstwa trzodowe i drobiowe na tle gospodarstw wybranych krajów Unii Europejskiej (red. W. Ziętara), Program Wieloletni 2011-2014, nr 103, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s.10-12. 16. Ziętara W., Adamski M. (2014): Skala produkcji, efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, Warszawa, s. 97-115. 17. Ziętara W., Zieliński M. (2016): Polskie gospodarstwa roślinne na tle gospodarstw wybranych krajów, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, Warszawa, s. 76. 18. Zróżnicowanie regionalne rolnictwa. (2003). Opracowanie pod kierunkiem J. Zegara. GUS Warszawa, s. 52-57.
 • 1. Biswanger H. Ch. (2011): Spirala wzrostu, pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych, ZYSK i S-ka, Poznań.
 • 2. Czubak W, Sadowski A. (2014): Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej gospodarstw rolnych w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (32), Poznań, s. 45-46.
 • 3. Goraj L. (2010): Ocena uzależnienia dochodów gospodarstw rolnych od płatności bezpośrednich w państwach członkowskich Unii Europejskiej na podstawie wyników FADN, [w:] A. Grzelak i A. Sapa (red), Agroekonomia w warunkach rynkowych, Problemy i wyzwania, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 303-314.
 • 4. Grzelak A. (2015): Determinanty zasobowe procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN), Roczniki Naukowe SERiA, tom XVII, zeszyt 2, Warszawa-Poznań –Kołobrzeg, s. 69-74.
 • 5. Józwiak W. (2009): Zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w zestawieniu z gospodarstwami niemieckimi i węgierskimi (red. W. Józwiak), Program Wieloletni 2005-2009, nr 132, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 51-60.
 • 6. Józwiak W. (2012): Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku, Program Wieloletni 2011-2014, nr 53, IERiGŻ- PIB, Warszawa, s. 29 -33.
 • 7. Józwiak W. (2014): Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio i długoterminowej (red. W. Józwiak), Program Wieloletni 2011-2014, nr 144, IERiGŻ- PIB, Warszawa, s. 42-43.
 • 8. Kleinhanss W. (2015): Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolnych w Niemczech. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr1, Warszawa, s. 25-27.
 • 9. Manteuffel R. (1979): Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL Warszawa, s. 165-174.
 • 10. Mirkowska Z., Ziętara W. (2015): Sytuacja ekonomiczna i efektywność polskich gospodarstw trzodowych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, Warszawa, s. 42-54.
 • 11. Pietrzykowski R., Wicki L. (2011): Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z programów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t.98, z.4, Warszawa, s. 12-19.
 • 12. Sass R. (2015): Sytuacja ekonomiczna gospodarstw produkujących mleko w latach 2004-2012 i możliwości ich rozwoju po likwidacji kwotowania produkcji, [w:] A. Chlebica (red), Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa, s. 221-232.
 • 13. Skarżyńska A. (2011): Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t.98, z.1, Warszawa, s. 10-19.
 • 14. Ziętara W. (2012): Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t.99, z.1, Warszawa, s. 49-52.
 • 15. Ziętara W. (2014): Polskie gospodarstwa trzodowe i drobiowe na tle gospodarstw wybranych krajów Unii Europejskiej (red. W. Ziętara), Program Wieloletni 2011-2014, nr 103, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s.10-12.
 • 16. Ziętara W., Adamski M. (2014): Skala produkcji, efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, Warszawa, s. 97-115.
 • 17. Ziętara W., Zieliński M. (2016): Polskie gospodarstwa roślinne na tle gospodarstw wybranych krajów, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, Warszawa, s. 76.
 • 18. Zróżnicowanie regionalne rolnictwa. (2003). Opracowanie pod kierunkiem J. Zegara. GUS Warszawa, s. 52-57.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99fcc620-58db-4a22-b498-2ed7e6572a72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.