Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 2(23) | 271-280

Article title

W kręgu dziewiętnastowiecznych „powieści pedagogicznych” dla dorastających dziewcząt

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Contributors

 • Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej

References

 • Chmielowski P., Autorki polskie wieku XIX, t. 1. Warszawa 1885
 • Cieślikowski J., Walerego Przyborowskiego powieść historyczna dla dzieci. (w:) K. Kuliczkowska (red.), Rozprawy z historii literatury dla dzieci i młodzieży. Wrocław 1958
 • Czerwiński S., Elżbieta z Krasińskich Jaraczewska. Studium z dziejów powieściopisarstwa polskiego. Kraków 1930
 • Doliński G., Jak u nas chowano dzieci? Zarys dziejów pedagogii polskiej, z przedmową Juliana Ochorowicza. Warszawa 1899. Wersja elektroniczna dostępna na stronie: http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=1144&from=FBC (pobrano 19.07.2012 r.)
 • Jaraczewska E. z Krasińskich, Zofia i Emilia. Wersja elektroniczna dostępna na stronie: http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=30039 (pobrano 10.11.2012 r.)
 • Kott J., O „Księżniczce” Zofii Urbanowskiej. (w:) Idem: Pozytywizm, cz. 1. Wrocław 1950
 • Kruszewska-Kudelska A., Polskie powieści dla dziewcząt po roku 1945. Wrocław 1972
 • Kruszyńska E., Dydaktyczny charakter powieści dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym. Toruń 2009
 • Kuliczkowska K., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918. Warszawa 1981
 • Kuliczkowska K., W szklanej kuli. Szkice o literaturze dla dzieci i młodzieży. Warszawa 1970
 • Kwiatkowska-Ratajczak M., Z perspektywy wartości. O prozie dla dzieci i młodzieży. Poznań 1994
 • Markiewicz H., Pozytywizm. Warszawa 2008
 • Michalkiewicz-Gorol A., Elżbieta Jaraczewska o wychowaniu kobiet (na podstawie powieści „Zofia i Emilia”), „Konteksty Kultury”, Bielsko-Biała 2011, nr
 • Multimedialny słownik wyrazów obcych PWN. Płyta CD, hasło: protagonista
 • Papi J., Klementyna. Powieść dla dorastających panien osnuta na tle życia Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Utwór w wersji elektronicznej dostępny na stronie: http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=44104&s=1 (pobrano 10.11.2012 r.)
 • Romulewicz A., Status oraz wyznaczniki współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży. Artykuł na stronie: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_04-ie/lit2.html (pobrano 19.07.2012 r.)
 • Śniechowska-Karpińska A., Między rozsądkiem a uczuciem. Twórczość literacka Elżbiety z Krasińskich Jaraczewskiej (1791-1832). Szczecin 2008
 • Urbanowska Y., Księżniczka. Warszawa 1999
 • Warunki konkursu ogłoszonego przez przełożone prywatnych pensji żeńskich dla uczczenia Pauliny Krakowowej. (w:) K. Kuliczkowska, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918. Warszawa 1981

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3524

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a03671c-0d0c-40af-ac93-197506739331
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.