Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2/2015 (52), t.1 | 78-87

Article title

Kryteria oceny edytorów ontologii

Authors

Content

Title variants

EN
Criteria of Ontology Editors Evaluation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Można zauważyć rosnące zainteresowanie zastosowaniem w systemach informatycznych ontologii, która ma za zadanie zobrazować model określonej dziedziny. W tym celu korzysta się z edytorów pozwalających na jej zapisanie. Pojawia się coraz więcej programów open source, jak również komercyjnych, mających wspomóc proces tworzenia ontologii. W artykule omówiono propozycję jedenastu kryteriów służących ocenie edytorów ontologii. Dla każdego przedstawiono skalę ocen. Zaproponowany wykaz kryteriów może posłużyć do przeprowadzenia badania i oceny edytorów ontologii z użyciem metod punktowych (scoringowych).
EN
An increasing interest in using ontology, which is to illustrate a model of a specific field, in information systems may be noticed. In order to do that, editors that allow for creating an ontology are used. There is an increasing amount of both open source and commercial software to support the process of creating an ontology. In this article we discussed the suggestion of eleven criteria to evaluate ontology editors. For each of them, we presented a marking scale. The proposed list of criteria may be used to conduct research and evaluation of ontology editors with the use of scoring methods.

Year

Pages

78-87

Physical description

Dates

issued
2015-02-02

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Technologii Informacyjnych

References

 • Abramowicz, W. (2008). Filtrowanie informacji. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Almeida, M.B. i Barbarosa, R.R. (2009). Ontologies in Knowledge Management Support: A Case Study. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 10 (60), 2032–2047.
 • Bergmann, M. (2010). The Sweet Compedium of Ontology Building Tools. Pozyskano z: http://www.mkbergman.com/862/the-sweet-compendium-of-ontology-building-tools/ (20.09.2014).
 • Chmielarz, W., Szumski, O. i Zborowski, M. (2011). Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Denny, M. (2002). Ontology Editor Survey Results. Pozyskano z: http://www.xml.com/2002/11/06/Ontology_Editor_Survey.html (24.09.2014.
 • Dudycz, H. (2013). Mapa pojęć jako wizualna reprezentacja wiedzy ekonomicznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Gliński, W. (2011). Ontologie jako systemy reprezentacji wiedzy. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 • Goczyła, K. (2011). Ontologie w systemach informatycznych. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
 • Godard, J., Andres, F. i Ono, K. (2004). ASPICO: Advanced Scientific Portal for International Cooperation on Digital Cultural Content. Journal Information Theories & Applications, 11 (2), 103–112.
 • Gołuchowski, J. (red.). (2012). Inżynieria wiedzy 2. Warszawa: Difin.
 • Gołuchowski, J., i Smolarek, M. (red.). (2014). Semantyczne modelowanie organizacji. Warszawa: Difin.
 • Gomez-Perez, A., Corcho, O. i Fernandez-Lopez, M. (2004). Ontological Engineering: With Examples from The Areas of Knowledge Management, e-Commerce and the Semantic Web. London: Springer-Verlag.
 • Górka, W. (2014). Narzędzia do budowy ontologii i narzędzia wnioskujące. Pozyskano z: http://library.lts-portal.org/bitstream/handle/123456789/19/Narz%C4%99dzia%20do%20budowy%20ontologii%20i%20narz%C4%99dzia%20wnioskuj%C4%85ce.pdf?sequence=1 (20.09.2014).
 • Grand, B.L. i Soto, M. (2010). Topic Maps, RDF Graphs, and Ontologies Visualization. W: V. Geroimenko i C. Chen (red.), Visualizing the Semantic Web. XML-Based Internet and Information Visualization (s. 59–79). London: Springer-Verlag.
 • Gruber, T.R. (1993). Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing, Technical Report KSL. Knowledge Systems Laboratory, Stanford University. Pozyskano z: http://tomgruber.org/writing/onto-design.pdf.
 • Korczak, J., Dudycz, H. i Dyczkowski, M. (2013). Specification of Financial Knowledge– The Case of Intelligent Dashboard for Managers. Business Informatics (Informatyka Ekonomiczna), 2 (28), 56–76.
 • Mealy, G.H. (1967), Another Look at Data. Referat wygłoszony na The Fall Joint Computer Conference, Anaheim.
 • Noy, F.N. i McGuinness, D.L. (2005). Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology. Pozyskano z: http://www.ksl.stanford.edu/people/dlm/papers/ontology101/ontology101-noy-mcguinness.html.
 • Płażuk, A. (2014). Propozycja użycia ontologii w analizie fundamentalnej na przykładzie Wskaźników płynności oraz zadłużenia. Niepublikowana praca dyplomowa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Smith, B. (2003). Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information. Oxford: Blackwell.
 • Smith, B. (2010). Ontology and Information Systems. Pozyskano z: http://ontology.buffalo.edu/ontology%28PIC%29.pdf.
 • Sobczak, A. (2006). Analiza wybranych metod budowy ontologii. W: T. Porębska-Miąc i H. Sroka (red.), Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2006 (s. 183-191). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Stal, J. (2009). Charakterystyka narzędzi wspierających modelowanie ontologii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (798), 233–244.
 • Sunitha, A. (2012). A Survey on Ontology Reasoners and Comparison. International Journal of Computer Applications, 57 (17), 33–39.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a03d2b5-50a0-40a8-8558-e5b1acd4eb0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.