Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4 | 1 | 201-213

Article title

Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym

Authors

Content

Title variants

EN
Success factors in cooperation with logistics service provider

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Osiąganie oczekiwań rezultatów we współpracy z dostawcą usług logistycznych uzależnione jest jednak od szeregu czynników, identyfikowanych min. w takich obszarach jak: wybór zakresów zlecanych zadań, określenie oczekiwań przez zleceniodawcę i przedziałów czasu potrzebnych do ich osiągnięcia, kształtowanie warunków umowy z usługodawcą, późniejsze koordynowanie i monitorowanie przebiegu współpracy. Celem artykułu jest charakterystyka głównych czynników, które wpływają na efekty współpracy z operatorem logistycznym i w konsekwencji mają przełożyć się na osiąganie przewagi konkurencyjnej zleceniodawcy. W artykule zidentyfikowano czynniki charakterystyczne w okresie nawiązywania współpracy z usługodawcą oraz inne, dotyczące umowy z usługodawcą i charakterystyczne również w czasie trwania współpracy. Jako kryteria podziału tych czynników potraktowano również zakresy zlecanych usług logistycznych, związany z tym stopień integracji działalności zleceniodawcy i usługodawcy oraz charakter relacji pomiędzy tymi jednostkami.

Year

Volume

4

Issue

1

Pages

201-213

Physical description

Contributors

  • Dr, Katedra Procesu Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków,

References

  • 1. Brown D., Wilson S. (2005), The Black Book of Outsourcing. How to Manage the Changes, Challenges and Opportunities, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.
  • 2. Gay Ch.L., Essinger J. (2002), Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  • 3. Halvey J.K., Murphy Melby B. (2000), Business Process Outsourcing. Process, Strategies and Contract, John Wiley & Sons Inc., New York, Chichester, Brisbane, Weinheim, Toronto, Singapore.
  • 4. IBM Institute for Business Value (2013), Building Value in Logistics Outsourcing, http://www-935.ibm.com.
  • 5. Kodeks cywilny (1064), Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.
  • 6. Linder J.C. (2004), Outsourcing as a strategy for driving transformation, „Strategy&Leadership” vol. 32, iss. 6.
  • 7. Ogólne Polskie Warunki Spedycji 2010, www.pisil.pl.
  • 8. Osmólski W., Rózga A. (2003), Systemy informacyjne centrów logistycznych, www.logistyka.net.pl.
  • 9. Power M.J., Desousa K.C., Bonfazi C. (2010), Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a059a66-0a0e-4a9d-b064-c3a863d4d409
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.