PL EN


2017 | UCS 2017 | UCS 2017: 19(2) | 73-78
Article title

Postawy ekologiczne młodzieży akademickiej na podstawie badań opinii na temat Kampinoskiego Parku Narodowego 2016

Content
Title variants
EN
The ecological attitudes of academic youth in research of opinions towards Kampinos National Park 2016
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badanie pt. Zachowanie różnorodności biologicznej Kampinoskiego Parku Narodowego a życie i zdrowie mieszkańców aglomeracji warszawskiej zrealizowano techniką CAWI na próbie n=665 respondentów w oparciu o model sondażu eksploracyjnego. Zdaniem 98% badanych działania wobec Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) mają konkretne znaczenie dla przyszłych pokoleń. Studenci deklarują wysoki poziom odpowiedzialności za zachowanie KPN jako pomnika przyrody (82,3%), choć uważają, że ów stan ma znaczenie przede wszystkim dla kraju (76,5%) i mieszkańców Warszawy (19,4%), a nie dla nich osobiście (3,5%). Ponad 80% badanych odwiedziło przynajmniej raz KPN dla celów rekreacyjnych, ale nie poznawczych lub związanych z edukacją ekologiczną.
Year
Volume
Pages
73-78
Physical description
Dates
published
2017-05-08
Contributors
References
  • CBOS (2014), Polacy o stanie środowiska i zmianach klimatu, Komunikat z badań nr 171, Warszawa.
  • Dzwonkowska D. i in. (2016), Interdyscyplinarne badania oceny wartości przyrodniczych i społecznych Kampinoskiego Parku Narodowego [w:] D. Dzwonkowska, J. Romanowski (red.), Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
  • Gliński P. (1996), Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian. Warszawa: IFIS PAN.
  • Kampinoski Park Narodowy, Szlaki turystyczne Puszczy Kampinoskiej, https://www .kampinoski-pn .gov .pl/turystyka/ szlaki-turystyczne [dostęp: 31.10.2016].
  • Królikowski J. (2013), Ilu turystów odwiedza Kampinoski Park Narodowy?, http://puszczakampinoska.blogspot.com/2013/03/ilu-turystow-odwiedza-kampinoski-park.html [dostęp: 31.10.2016].
  • Wiśniewski R. (2016), Ku przyszłości? Kampinoski Park Narodowy z perspektywy młodzieży akademickiej [w:] D. Dzwonkowska, J. Romanowski (red.), Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
  • Zarzecki M. (2016), Eko-świadomość jako element proekologicznych postaw młodzieży akademickiej. Wstęp dointerpretacji fenomenologicznej [w:] D. Dzwonkowska, J. Romanowski (red.), Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
Notes
PL
Ósmy artykuł naukowy z numeru UCS 2017: 19(2)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9a0b0c9f-815c-4593-bdc2-d2bb29765a2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.