Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | UCS 2017 | UCS 2017: 19(2) | 73-78

Article title

Postawy ekologiczne młodzieży akademickiej na podstawie badań opinii na temat Kampinoskiego Parku Narodowego 2016

Content

Title variants

EN
The ecological attitudes of academic youth in research of opinions towards Kampinos National Park 2016

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Badanie pt. Zachowanie różnorodności biologicznej Kampinoskiego Parku Narodowego a życie i zdrowie mieszkańców aglomeracji warszawskiej zrealizowano techniką CAWI na próbie n=665 respondentów w oparciu o model sondażu eksploracyjnego. Zdaniem 98% badanych działania wobec Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) mają konkretne znaczenie dla przyszłych pokoleń. Studenci deklarują wysoki poziom odpowiedzialności za zachowanie KPN jako pomnika przyrody (82,3%), choć uważają, że ów stan ma znaczenie przede wszystkim dla kraju (76,5%) i mieszkańców Warszawy (19,4%), a nie dla nich osobiście (3,5%). Ponad 80% badanych odwiedziło przynajmniej raz KPN dla celów rekreacyjnych, ale nie poznawczych lub związanych z edukacją ekologiczną.

Year

Volume

Pages

73-78

Physical description

Dates

published
2017-05-08

Contributors

References

  • CBOS (2014), Polacy o stanie środowiska i zmianach klimatu, Komunikat z badań nr 171, Warszawa.
  • Dzwonkowska D. i in. (2016), Interdyscyplinarne badania oceny wartości przyrodniczych i społecznych Kampinoskiego Parku Narodowego [w:] D. Dzwonkowska, J. Romanowski (red.), Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
  • Gliński P. (1996), Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian. Warszawa: IFIS PAN.
  • Kampinoski Park Narodowy, Szlaki turystyczne Puszczy Kampinoskiej, https://www .kampinoski-pn .gov .pl/turystyka/ szlaki-turystyczne [dostęp: 31.10.2016].
  • Królikowski J. (2013), Ilu turystów odwiedza Kampinoski Park Narodowy?, http://puszczakampinoska.blogspot.com/2013/03/ilu-turystow-odwiedza-kampinoski-park.html [dostęp: 31.10.2016].
  • Wiśniewski R. (2016), Ku przyszłości? Kampinoski Park Narodowy z perspektywy młodzieży akademickiej [w:] D. Dzwonkowska, J. Romanowski (red.), Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
  • Zarzecki M. (2016), Eko-świadomość jako element proekologicznych postaw młodzieży akademickiej. Wstęp do interpretacji fenomenologicznej [w:] D. Dzwonkowska, J. Romanowski (red.), Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Notes

PL
Ósmy artykuł naukowy z numeru UCS 2017: 19(2)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a0b0c9f-815c-4593-bdc2-d2bb29765a2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.