PL EN


2013 | 155 | 323-336
Article title

Wyniki finansowe podmiotów z kapitałem zagranicznym w latach 2000-2011 na tle ogółu przedsiębiorstw w Polsce

Content
Title variants
EN
Economic Results of Entities with Foreign Capital in Years 2000-2011 on the Background of Total Entities in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents the selected economic results of entities with foreign capital operating in Poland in years 2000-2011. The analysis was carried out in relation to the economic results of total entities in Poland. It allowed the author to better assess the activities of entities with the foreign capital. The assessment of financial situation was based on profitability indicators (profitability rate of gross turnover, equity capital), financial liquidity indicators and gross profit.
Year
Volume
155
Pages
323-336
Physical description
Contributors
References
 • Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Wyd. 5. PWE, Warszawa 2007.
 • Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2000 roku. GUS, Warszawa 2001.
 • Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2001 roku. GUS, Warszawa 2002.
 • Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2002 roku. GUS, Warszawa 2003.
 • Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 roku. GUS, Warszawa 2004.
 • Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 roku. GUS, Warszawa 2005.
 • Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2005 roku. GUS, Warszawa 2006.
 • Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2006 roku. GUS, Warszawa 2007.
 • Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2007 roku. GUS, Warszawa 2008.
 • Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2008 roku. GUS, Warszawa 2009.
 • Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2009 roku. GUS, Warszawa 2010.
 • Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2010 roku. GUS, Warszawa 2011.
 • Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w roku 2011. GUS, Warszawa 2012.
 • Jaworek M.: Kondycja finansowa przedsiębiorstw sprywatyzowanych z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLII, z. 392, Toruń 2011.
 • Jaworek M.: Płynność finansowa przedsiębiorstw sprywatyzowanych z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. W: Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. Red. D. Zarzecki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 90, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 51, t. 1, Szczecin 2012.
 • Karaszewski W.: Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999. UMK, Toruń 2001.
 • Karaszewski W.: Wyniki ekonomiczne spółek z udziałem kapitału zagranicznego w latach 1994-2001 na tle ogółu przedsiębiorstw w Polsce. W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Red. W. Karaszewski. UMK, Toruń 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9a0ea181-019f-4522-a25c-ea20fb2e53fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.