Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4 | 59-72

Article title

Turystyka na obszarze sacrum. Przykłady działań turystycznych i edukacyjnych zrealizowanych w katedrze poznańskiej

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy realizacji przedsięwzięć turystycznych i edukacyjnych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. To obszar sacrum o znaczeniu religijnym i narodowym. Artykuł stanowi studium przypadku i nie ma charakteru badawczego. To prezentacja wybranych projektów realizowanych w katedrze, których uczestnikami byli turyści oraz mieszkańcy Poznania. Artykuł odwołuje się do teorii interpretacji dziedzictwa i prezentuje zakres merytoryczny projektów, stosowane metody i cele działań, a także praktyczne wskazówki związane z działaniami w strefie sacrum.

Year

Issue

4

Pages

59-72

Physical description

Dates

published
2017-08-25

Contributors

 • Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań
 • Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań

References

 • Beck L., Cable T., 1998, Interpretation for 21th century. Fifteen guiding principles for interpreting nature and culture, Sagamore Publishing, Champaign, IL
 • Chen-Wincławska M., 1991, Regionalizm w nauczaniu historii w Polsce po roku 1918, [w:] J. Rulka (red.), Z dziejów nauczania historii w krajach europejskich, Toruń
 • Domańska E., 2008, Problemy rzeczy we współczesnej archeologii, [w:] Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa (red.), Olsztyn
 • Hajduk J., Piekarska-Duraj Ł., Idziak P., Wacięga S., 2014, Lokalne muzeum w globalnym świecie. Poradnik praktyczny, Małopolski Instytut Kultury, Kraków
 • Kobiałka D., 2008, Z życia dwóch naszyjników. Problemy biograficznego podejścia do rzeczy, „Kultura Współczesna”, nr 3
 • Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia. Załącznik do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 30 grudnia 2006
 • Konieczka-Śliwińska D., Herkt M., Pernak R., 2012, Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów, Poznań
 • Marciszewska B., 2010, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, Wyd. C. H. Beck, Warszawa
 • Pogorzelski J., 2012, Praktyczny marketing miast i regionów, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa
 • Skibiński Sz., 2009, Katedra poznańska, seria: Szlakami Polskiego Millenium, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań
 • Tilden F., 2007, Interpreting our heritage. Principles and practices for visitor services, The University of North Carolina Press.
 • Wiesiołowski J. (red.), 2003, W kręgu katedry, Kronika Miasta Poznania nr 1/2003, Wydawnictwo Miejskie, Poznań
 • Van Lakerveld J., Gussen I., 2009, Nabywanie kluczowych kompetencji poprzez edukację na rzecz dziedzictwa kulturowego, Publikacja do międzynarodowego Projektu Aqueduct
 • http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/564 [17.08.2017]
 • www.ahi.org.uk [26.04.2017]
 • www.bramapoznania.pl [26.04.2017]
 • www.failteireland.ie [26.04.2017]
 • www.innz.net.nz [26.04.2017]
 • www.interpretationaustralia.asn.au [26.04.2017]
 • www.interpretationcanada.wildapricot.org [26.04.2017]
 • www.men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/4c.pdf [26.04.2017]
 • www.men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/7d.pdf [26.04.2017]
 • www.trakt.poznan.pl [26.04.2017]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a17944b-8a6a-4772-86a2-3ac40ba7f29e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.