Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2001 | III | 117-125

Article title

Ciało i kultura w motywacji metafor politycznych

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN RU DE

Abstracts

Keywords

Year

Issue

III

Pages

117-125

Physical description

Dates

published
2001

Contributors

author
 • Bielefeld

References

 • Bartmiński Jerzy (1994) Jak zmienia się stereotyp Niemca w Polsce? Przegląd Humanistyczny 5: 81-101.
 • Bartmiński Jerzy (red.) (1996) Słownik stereotypów i symboli ludowych. T. 1: Kosmos. Z. 1: Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie. Lublin.
 • Bartmiński Jerzy (1999) Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata. W: Językowy obraz świata. Pod red. J. Bartmińskiego. 2. wyd. Lublin: 103-120.
 • Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska Stanisława (1998) Profile a podmiotowa interpretacja świata. W: Profilowanie w języku i w tekście. Pod red. J. Bartmińskiego i R. Tokarskiego. Lublin: 211—224.
 • Bobryk Jerzy (1997) Teoretyczny punkt wyjścia: czynności spostrzegania i interpretowania, wytwory tych czynności, dyspozycje psychiczne je determinujące. W: Percepcja i interpretacja społecznej i politycznej sytuacji w Polsce. Pod red. I. Kurcz i J. Bobryka. Warszawa: 35-67.
 • Fili Alwin (1993) Ökolinguistik. Eine Einführung. Tübingen.
 • Gibbs Jr. Raymond W. (1999) Taking metaphors out o f our heads and putting it into the cultural world. W: Metaphor in cognitive linguistics. Pod red. R. W. Gibbsa Jr. i G. J. Steena. Amsterdam: 145-166.
 • Grady Joseph E. (1999) A typology o f motivation for conceptual metaphor. Correlation vs. Resemblance. W: Metaphor in cognitive linguistics. Pod red. R. W. Gibbsa Jr. i G. J. Steena. Amsterdam: 79-100.
 • Jäkel Olaf (1999) Kant, Blumenberg, Weinrich. Some forgotten contributions to the cognitive theory o f metaphor. W: Metaphor in cognitive linguistics. Pod red. R. W. Gibbsa Jr. i G. J. Steena. Amsterdam: 9-27.
 • Johnson Mark (1987) The body in the mind. The bodily basis o f meaning, imagination, and reason. Chicago.
 • Korżyk Krzysztof (1992) Semantyka kognitywna - problemy i metody (Kilka uwag natury filozoficznej). W: Język a kultura 8. Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej. Pod red. I. Nowakowskiej-Kempnej. Wrocław: 57-70.
 • Koselleck Reinhart (1986) Sozialgeschichte und Begriffsgeschichte. W: Sozialgeschichte in Deutschland. Entwicklungen und Perspektiven im internationalen Zusammenhang. Pod red. W. Schiedera i V. Sellina. Göttingen: 89-109.
 • Lakoff George (1993) The contemporary theory o f metaphor. W: Metaphor and thought. Pod red. A. Ortonyego. 2. wyd. Cambridge: 202-251.
 • Lakoff George (1995) Metaphor, morality, and politics, or, why conservatives have left liberals in the dust. Social Research 62/2: 177-213.
 • Lakoff George, Johnson Mark (1980) Metaphors we live by. Chicago.
 • Lakoff George, Johnson Mark (1999) Philosophy in the flesh. The embodied mind and its challenge to western thought. Chicago.
 • Niebrzegowska Stanisława (1999) „Czart złoto na bagnach suszy”. Konceptualizacja bagna w polskiej tradycji ludowej, maszynopis.
 • Reddy Michael J. (1979/1993) The conduit metaphor: A case o f frame conflict in our language about language. W: Metaphor and thought. Pod red. A. Ortonyego. 2. wyd. Cambridge: 164-204.
 • Strohner Hans (1991) Für eine ökologische Sichtweise der Sprachverarbeitung. ZPSK, 44: 758-770.
 • Strohner Hans (1995) Kognitive Systeme. Eine Einführung in die Kognitionswissenschaft. Opladen.
 • Tokarski Ryszard (1999) Językowy obraz świata w metaforach potocznych. W: Językowy obraz świata. Pod red. J. Bartmińskiego. 2. wyd. Lublin: 65-81.
 • van Dijk Teun A. (1995) On macrostructures, mental models, and other inventions. A brief personal history o f the Kintsch-van Dijk theory. W: Discourse comprehension. Essays in honor o f Walter Kintsch. Pod red. C. A. Weaver’a III, S. Mannes i C. R. Fletcher’a. Hillsdale: 383-410.
 • Zybatow Lew (1998) Metaphernwandel als Sprach- und Kulturwandel. Alte und neue Metaphorik im modernen Russisch, Ukrainisch, Polnisch und Bulgarisch. Rostocker Beiträge zur Sprachwissenschaft 6: 251-274.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1509-1619

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a18b80b-24ea-4bf2-b193-2e4ffaadc630
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.