Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4 | 169 - 177

Article title

Podstawy motywacji osiągnięć fachowca turystyki

Content

Title variants

EN
The basis of the achievement motivation of tourist industry specialists

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule rozpatruje się wpływ motywacji osiągnięć człowieka, w tym fachowca turystyki, na odpowiednie formy ludzkiego zachowania, wyróżniając dwie główne grupy motywów. Pierwsza odnosi się do osiągnięcia prawidłowego rozwiązania problemu, tworzenia odpowiedniego zachowania sytuacyjnego. Druga wiąże się z koniecznością zachowania godności, samooceny spowodowanej opinią innych. Motywacja osiągnięć przewiduje istnienie poczucia związku między własnymi działaniami i ich skutkami, wzięcie odpowiedzialności za swoją przyszłość. Najważniejszym elementem motywacji osiągnięć jest zaufanie. Człowiek, który wierzy w siebie, jest zdolny do podołać wszystkim trudnościom i osiągać konkretne cele. Głównymi składnikami osiągnięć motywacyjnych są: konkretne cele; świadoma potrzeba osiągnięć, aspiracje w zakresie wiedzy o rzeczywistych warunkach pracy, znalezienie sposobów współpracy ze współczesnymi pracodawcami, nowoczesna wiedza, umiejętności i kompetencje. Podstawą motywacji osiągnięć współczesnego człowieka jest: samodoskonalenie, zdolność do podejmowania ryzyka, gotowość do zrównoważonego rozwoju w kontekście zmian społeczno-gospodarczych
EN
The article deals with the motivation of specialist tourism industry achievement. Psychologists distinguish two main groups of motives. The first concerns the achievement of a just solution, the search for truth, formation of appropriate situational behavior. The second is the need to maintain a sense of dignity, self-respect due to the opinion of other people. Other important motives relate to cognitive matching, coexistence with the environment, the need for achievement in a particular field of activity, in particular, specific discoveries, the desire to do something different, to reach a high level of financial status, to implement the planned career. It is stressed that in the case of essence of human nature motivation based on the sense of connection between human actions and their results, namely the internal sense of control, a person is successful. Achievement motivation involves a person’s ability to take responsibility for the future, considering the fact that people with internal locus of control deal better with difficult situations while achieving success. The most important component of achievement motivation is self-confidence. The one, who believes in himself and knows him to be able to cope with life’s difficulties in achieving goals, is able to succeed. The main components of achievement motivation are: specific objectives, conscious need for achievements, and the desire to know the real conditions of activity, search for favorable circumstance of cooperation with the employers, appropriate knowledge, skills and competence. The basic principles of achievement motivation of specialist tourism industry achievements: self-improvement, the ability to take risks, readiness for sustainable development in the context of socio-economic changes, systemic perception of the activity situations as situations of achieving success

Year

Volume

4

Pages

169 - 177

Physical description

Contributors

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

References

 • Gasiul Henryk. 2006. Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Warszawa: Difin
 • Hamer Hanna. 2005. Psychologia społeczna. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin
 • Kargulowa Alicja. 2006. „Poradnictwo andragogiczne: konsekwencje paradygmatycznego przesunięcia”, Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja nr 2
 • Karney Janina Elżbieta. 2007. Psychopedagogika Pracy. Warszawa: Wydawnictwo Żak
 • Kreft Wojciech, Pakulniewicz-Błońska Sylwia (red.). 2005. Podręcznik Szkolnego Doradcy Zawodowego, Warszawa: Fundacja Realizacji Programów Społecznych
 • Mietzel Gerd. 2000. Wstęp do psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 • Podoska-Filipowicz Elżbieta. 1997. Orientacja zawodowa młodzieży szkół zawodowych w okresie przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce. W Dylematy edukacji w końcu XX wieku, red. Ryszard Gerlach. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP
 • Pervin Lawrence A., John Oliver P. 2002. Osobowość: teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Rheinberg Falko. 2006. Motivation. Stuttgart: W. Kohlhammer
 • Sarzyńska Ewa. 2007. Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Seligman Martin. 2010. Flourish: Positive Psychology and Positive Interventions. Michigan: The University of Michigan Press
 • Stoner James A.F., Freeman Edward R., Gilbert Daniel jr. 2001. Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • Stopińska-Pająk Agnieszka. 2006. Edukacja dorosłych i poradnictwo zawodowe wobec wyzwań rynku pracy. W Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy, red. Agnieszka Stopińska-Pająk. Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP
 • Strelau Jan, Bogdan Zawadzki. 2008. Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a1a959e-9741-45e2-99a6-5ee584086a36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.