Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 18 | 2 | 483-497

Article title

The role of internal audit as a tool for detecting fraud

Content

Title variants

PL
Rola audytu wewnętrznego jako narzędzia wykrywania nadużyć

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Fraud is a serious problem in the world, which often implies huge financial losses. The risk of fraud which is committed in companies is often considered insignificant and no preventive measures are taken which would minimize the possibility of its occurrence. Often, companies also do not have any tools which would allow quick detection of fraud and its perpetrators. Recent years, however, have seen a growing interest among entrepreneurs in implementing an independent and objective internal audit, which is the basis for good management. The aim of this article is to present the nature and role of internal audit in detecting various types of fraud in enterprises and to indicate its growing role in the risk management process. The article discusses the basic issues related to fraud in enterprises. Particular attention is paid to highlighting the importance of the risk management process in the internal audit activity.
PL
Nadużycia stanowią na świecie poważny problem, który implikuje często ogromne straty finansowe. Ryzyko oszustwa, które popełniane są w przedsiębiorstwach często jest uznawane za mało istotne i nie są stosowane żadne środki zapobiegawcze, które zminimalizowałyby możliwość jego wystąpienia. Często również firmy nie posiadają żadnych narzędzi, które pozwoliłoby na szybkie wykrycie nadużyć oraz jego sprawców. W ostatnich latach jednak, rośnie wśród przedsiębiorców zainteresowanie wdrożeniem niezależnego i obiektywnego audytu wewnętrznego, który jest podstawą dobrego zarządzania. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie istoty i roli audytu wewnętrznego w wykrywaniu różnego rodzaju nadużyć w przedsiębiorstwach oraz wskazanie jego rosnącej roli w procesie zarządzania ryzykiem. W artykule omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące nadużyć w przedsiębiorstwach. Szczególną uwagę zwrócono na wyeksponowanie znaczenia procesu zarządzania ryzykiem w działalności audytu wewnętrznego.

Year

Volume

18

Issue

2

Pages

483-497

Physical description

Dates

published
2018-06-01

Contributors

 • Department of Finance and Accounting of SMEs, Poland
 • Department of Finance and Accounting of SMEs, Poland

References

 • Bishop T.J., Hydoski F.E. ( 2009). Odporność korporacji. Zarządzanie ryzykiem nadużyć i korupcji, Wydawnictwo Studio Emka. Łódź.
 • Burger, E.S., Holland, M.S. (2006). Fordham International Law Journal , 30 (1).
 • Cressey D. (1972). Other People’s Money. A Study In the Social Psychology of Embezzlement, Wadsworth Publishing Company, London.
 • Emerling I. (2017). Rola audytu w wykrywaniu nadużyć gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Fraud and corruption the easy option for growth? (2015); E&Y, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fraud-and-corruption-the-easy-option-for-growth-mena/$FILE/ey-fraud-and-corruption-the-easy-option-for-growth.pdf. Accessed 23 December 2017.
 • Iyer N. (2007). Defraudacja i korupcja. Zapobieganie i wykrywanie, PWN, Warsaw.
 • Jasiński W. (2013). Nadużycia w przedsiębiorstwie. Przeciwdziałanie i wykrywanie, Poltex, Warszawa.
 • Krawczyk M., Skoczylas-Tworek A. (2003). Skala ryzyka nadużyć w polskich przedsiębiorstwach w dobie kryzysu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Kreditversicherung E. (2008). Wirtschaft Konkret No. 30.
 • Kutera M. (2016). Nadużycia finansowe. Wykrywanie i zapobieganie, Difin, Warszawa.
 • Miedzyński B. (2012). Nadużycia w wycenie przedsiębiorstw, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jasińskiego, Warszawa.
 • Mikołajczyk B., Krawczyk M. (2010). Audyt wewnętrzny w teorii i praktyce ubezpieczeniowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Report to the nations on occupational fraud and abuse. Global Fraud Study, ACFE 2016.
 • Wells J.T. (2007). Nadużycia, LexisNexis, Warszawa.
 • Winiarska K. (2005). Controlling i audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Wujastyk A. (2011). Przestępstwa tzw. oszustw kredytowych w ustawie oraz praktyce prokuratorskiej i sądowej, Wolters Kluwers, Warszawa.
 • Szczepankiewicz E., Dudek M. (2009). Rola audytu wewnętrznego w organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań.
 • www.iia.org.pl/o-nas/definicja-aw. Accessed 23 December 2017.
 • www.acfe.com/rttn2016/docs/2016-report-to-the-nations.pdf. Accessed 23 December2017.
 • www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Problem_naduzyc_i_korupcji_w_firmach/$FILE/Badanie_EY_Problem_naduzyc_i_korupcji_w_firmach.pdf. Accessed 23 December 2017.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a259780-73c4-42e4-85c8-f8392fe668b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.