Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 489 | 149-159

Article title

Badanie cykliczności na rynku instrumentów finansowych

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem badania jest weryfikacja zjawiska cykliczności na rynku papierów wartościowych i derywatów. W badaniu została przyjęta metoda punktów zwrotnych, z kolei identyfikację szczytów i dna rynków dokonano na podstawie metody Claessensa. Ponadto analizie zostanie poddany poziom synchronizacji cykliczności wahań wybranych wskaźników rynkowych w krajach o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego. Nasilające się zjawiska synchronizacji rynków powodują większą przewidywalność zachodzących na nich zmian, ale z drugiej strony potęgują ryzyko systemowe. Próba badawcza obejmuje rynek rozwinięty – Niemcy, rynki wschodzące – Polska, Rosja i rynek graniczny – Ukraina. Badanie zostało przeprowadzone w latach 1996-2015. Wyniki badania potwierdzają obecność znacznego poziomu synchronizacji cykli, co jest potwierdzeniem istotnych powiązań między rynkami. Zjawisko to może się nasilać w oparciu o efekt zarażania przy realizacji niestabilności finansowej, w tym systemowej.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a28865f-04f0-4f2e-84b0-a88dbe1f3352
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.