Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13 | 145-169

Article title

,,Setkom tysięcy, co imion nie mają na grobie... ” szadkowicki cmentarz wojenny z okresu bitwy łódzkiej (1914)

Content

Title variants

EN
“To hundreds of thousands lying in nameless graves...” war cemetery from the battle of Łódź period in Szadkowice ( 1914)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Almost 200 places of burial of soldiers of both annies fighting in the First World War have survived in the region of Łódż. They include cemeteries and cemetery Sections where soldiers fighting in the so-called battle of Łódż, which took place in 1914, found their last resting place. One of these cemeteries is in Szadkowice, and even though it does not really stand out from other resting places of the battle of Łódż soldiers, it deserves our attention. The cemetery in Szadkowice located on the edge of the forest survived the interwar period, when many mass graves were liquidated and bodies exhumed to nearby cemeteries. The original number of 21 buried bodies grew then to nearly 180, and the cemetery became a mass grave of Germans, Russians and Austro-Hungarians and kind of lapidarium.

Year

Issue

13

Pages

145-169

Physical description

Contributors

 • Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

References

 • Affek-Bujalska B., Podstawy prawne ochrony cmentarzy, [w:] Ochrona cmentarzy zabytkowych: materiały szkoleniowe pracowników Państwowej Służby Ochrony Zabytków oraz materiały z konferencji Organizacja lapidariów cmentarnych Żagań-Kożuchów 20-23 czerwca 1993, „Studia i Materiały: Cmentarze” 1994, nr 1 (04), s. 27-33.
 • Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej W województwie olsztyńskim, oprac. W. Knercer, Warszawa 1995.
 • Dąbrowski D., Śladami operacji łódzkiej 1914 r. po okolicy Szadku, „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, nr 3, s. 18-21.
 • Dąbrowski D., Kowalski J., Żołnierska pamięć. Cmentarze wojenne, groby i miejsca pamięci narodowej na ziemi sieradzkiej, Sieradz [2011].
 • Frodyma R., Galicyjskie cmentarze wojenne.' przewodnik, t. 1: Beskid Niski i Pogórze, Warszawa-Pruszków 1995.
 • Gosik B., Cmentarze z I wojny światowej jako walor antropogeniczny okolicy Łodzi, „Turyzm” 2004, t. 14, z. 2, s. 89-101.
 • Jagiełło M., Wielka bitwa był pod Łodzią, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/2029020,114873,4467568.htmł (01.02.2013).
 • Jagiełło M., Zdarzyło się W Łodzi. Wielka bitwa obserwowana z dachu, www.gazeta.pl (01.10.2010 - obecnie artykuł usunięty).
 • Kazimierska A., Cmentarze jako element zagospodarowania przestrzeni w gminie Szadek, praca magisterska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004.
 • Kowalczyński K. R., Łódź 1914. Kronika oblężonego miasta, Łódź 2010.
 • Milewska K., Cmentarze wojskowe z okresu 1 wojny światowej na terenie gminy Szadek, „Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5, S. 147-175.
 • Operacja łódzka 1914-1915. Cmentarze i mogiły (mapa), Łódź 2009.
 • Pałosz J., Śmiercią złączeni. O cmentarzach z 1 wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro- Węgry, Kraków 2012.
 • Pencakowski P., Zapomniane pomniki niczyich bohaterów, [w:] Wobec Thanatosa. Galicyjskie cmentarze wojenne W lat 1914-1918, Kraków 1996.
 • Schubert J., Organizacja grobownictwa wojennego W monarchii Austro- Węgierskiej.
 • Dziewiąty Wydział Grobów Wojennych przy Ministerstwie Wojny - powstanie i działalność w latach 1915-1918, ,,Architektura. Czasopismo Techniczne” 2009, t. 106, z. 13, S. 169-200.
 • Schubert J., Pochówki żołnierskie W tradycji historycznej do czasów I wojny światowej. Powstanie cmentarzy wojskowych, ,,Architektura. Czasopismo Techniczne” 2011, t. 108, z. 16, S. 173-200.
 • Schubert J., Służby grobownicze armii austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej W czasie 1 wojny światowej (1915-1918), ,,Architektura. Czasopismo Techniczne” 2011, t. 108, z. 16, S. 201 224.
 • Walki pod Łodzią 1914/1915 - relacje prasy i propagandy, Łódź 2008.
 • Walki W okolicach Łodzi. Relacje uczestników i świadków, Łódź 2007.
 • Wielka wojna o Ziemię Obiecaną. Operacja Łódzka 1914, Łódź 2006.
 • Wulffen K., Der Große Krieg in Einzeldarstellungen. Unter Benutzung amtlicher Quellen, H. 19: Die Schlacht bei Lodz (Durchbruch nach Brzeziny), Oldenburg 1918.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a2dcb5b-889a-460a-91fc-b6a4b23a6a02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.