Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 106 | 2 | 191-222

Article title

Literatura światowa w czasach Wielkiej Wojny (1914–1918). Jan Paweł Kaczkowski jako aktor polsko-niemiecko-belgijskiego transferu literackiego

Authors

Title variants

EN
World Literature in the Time of the Great War (1914–1918). Jan Paweł Kaczkowski as an Actor of Polish-German-Belgian Literary Transfer

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tereny okupowane podczas pierwszej wojny światowej przez państwa centralne rzadko opisywane są w kategoriach unikatowej przestrzeni wymiany kulturowej. Tymczasem udostępnione w ostatnim czasie zasoby archiwalne pozwalają na zbadanie i opisanie transnarodowej historii mobilności kulturowej w latach 1914–1918. W niniejszym artykule zaprezentowano przykład praktycznej realizacji koncepcji global intellectual history Wielkiej Wojny. Za przykład posłużyła działalność Jana Pawła Kaczkowskiego (piszącego pod pseudonimem Jean Paul d’Ardeschah) w obszarze polsko-niemieckiego, jak i niemiecko-belgijskiego transferu kulturowego. Aktywność Kaczkowskiego posłużyła jako punkt wyjścia – po pierwsze – do analizy miejsca zajmowanego w czasie wojny przez „mniejsze” literatury europejskie na niemieckim rynku książki, po drugie – do skonstruowania ogólnego modelu funkcjonowania pola literackiego w warunkach konfliktu wojennego.
EN
The territories that were occupied during the First World War by the Central Powers are rarely described in the categories of unique spaces of cultural exchange. However, archive materials recently rendered available offer a description and research of transnational cultural mobility between the years 1914–1918. The present article presents an example of a practical realisation of the Great War global intellectual history. An illustration of it is the activity of Jan Paweł Kaczkowski (pen name Jean Paul d’Ardeschah) in the field of Polish-German and German-Belgian cultural transfer. Kaczkowski’s work served as a starting point for, first of all, the analysis of the place occupied by minor European literatures on the German book market and, second of all, to construct a general model presenting the function of literary field in the time of war.

Year

Volume

106

Issue

2

Pages

191-222

Physical description

Dates

published
2015-06-25

Contributors

author
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0031-0514

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a30a675-e221-49cd-9ead-d5f8e35f41f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.